Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Op zoek naar een vakantie- of bijbaan?

Lekker verdienen, werken aan je eigen ontwikkeling en ervaring opdoen in de ouderenzorg, het kan allemaal bij Innoforte!

Bestuur

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie onder toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting geleverde zorg- en dienstverlening.

De Raad van Bestuur van Innoforte wordt gevormd door mevrouw dr. S.M. (Saskia) van der Lyke.

Managementteam (MT) Innoforte
Het MT van Innoforte bestaat uit:

S. (Saskia) van der Lyke, Raad van Bestuur
A. (André) Kuipers, manager Extramurale zorg
L. (Leontine) van Middelaar, manager Langdurige zorg
S. (Stefani) Hilferink, manager Bedrijfsvoering
B. (Bram) Maertens, bestuurssecretaris en adviseur MT

Het MT wordt ondersteund door N. (Nanke) Kreuze, secretaresse Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen stichting Innoforte. Dit in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van stichting Innoforte. De Raad van Toezicht fungeert mede als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht van Innoforte bestaat uit vijf leden:
Mevrouw drs. J.M.H. Reiff - de Groen, voorzitter
Mevrouw drs. K.P. Blaauwbroek MPM, vicevoorzitter
Mevrouw drs. E.D. Toes, lid
De heer G.C. van de Logt RA, lid
De heer drs. B. Klouwen, lid

De Raad van Toezicht heeft vier commissies: agendacommissie, remuneratiecommissie, auditcommissie en een commissie kwaliteit en organisatie.

Innoforte onderschrijft de zorgbrede governance code.

In deze code zijn de opvattingen vastgelegd over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Zo wordt gegarandeerd dat er sprake zal zijn van goede bestuurlijke verhoudingen, dat belangenverstrengeling niet wordt getolereerd en dat adequaat rekenschap wordt afgelegd van het gevoerde beleid.