Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Over ons

Wij staan ouderen bij met professionele zorg zodat zij hun leven kunnen (blijven) leiden zoals zij dat wensen, met familie en vrienden in hun nabijheid. Onze zorg is persoonlijk, op maat en met warmte. We geloven in gedeelde zorg: sámen met familie en vrijwilligers. Onze werkwijze en onze locaties ademen de sfeer ‘zoals thuis’. Voor huidige én toekomstige generaties ouderen. We benutten (technologische) mogelijkheden die woonplezier, zorggemak en werkplezier vergroten.

Onze missie

Innoforte biedt ouderen in de regio professionele zorg. Wij zijn specialist op het gebied van omgevingsgerichte zorg aan mensen met dementie en hun naasten. We bieden thuiszorg aan ouderen en dagbesteding voor mensen met beginnende dementie. Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen vanwege dementie, een chronische lichamelijke zorgvraag en/of milde psychiatrische beperkingen, vinden een thuis in één van onze locaties.

We zijn er voor ouderen vanaf het moment dat zij onze professionele hulp in willen schakelen en werken met hen samen zo lang als gewenst. Dat doen we in samenspel met de familie.

Onze kernwaarden

Verbonden
We geloven in gedeelde zorg: sámen met de bewoner/ cliënt, familie/ naasten, vrijwilligers en met elkaar.

Vakkundig
We bieden professionele zorg aan bewoners en cliënten in de wijk. Wij hebben kennis van zaken, zijn vakkundig en hebben het hart op de goede plek. We durven wat we zien, horen, voelen te gebruiken om zorg op maat te geven.

Vertrouwen
Onze zorg is persoonlijk, op maat en met warmte. Dat kan alleen als we ook zo met elkaar omgaan.

Verantwoordelijk
In onze aanpak laten we ons leiden door wat kan én door wat bewoners/ cliënten helpt.

Onze organisatie

Hieronder ziet u het organogram van Innoforte. De buitenste cirkel geeft de zorgvraag van onze bewoners en cliënten in de wijk aan en de rol voor familie en vrijwilligers daarbij. Er zijn zes verschillende zorgeenheden van waaruit zorg wordt verleend: onze vijf woonzorglocaties en onze thuiszorg.

De zorgeenheden zijn allemaal verbonden met elkaar. De medezeggenschap van alle medewerkers, bewoners en cliënten wordt gevormd door de ondernemingsraad, cliëntenraad en professionele adviesraad. De ondersteunende diensten ondersteunen de zorg. De Raad van Bestuur (RvB) en het Managementteam (MT) sturen de organisatie aan en de Raad van Toezicht (RvT) houdt daarop toezicht.

Centraal in het organogram staat het realiseren van onze missie: het bieden van professionele zorg aan ouderen in de regio.