Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Klachten en complimenten

Wij doen ons uiterste best u goede zorg te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en behoeften. Het liefst horen we dat u tevreden bent en dat u dit aan ons en anderen vertelt. Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Lees hieronder welke stappen u kunt ondernemen.

Deel uw ervaring met ons

We doen iedere dag ons best om goede, persoonsgerichte zorg te verlenen. We hopen natuurlijk dat we dit op een goede manier doen en dat u uw tevredenheid met ons en anderen wil delen. Dit kan via ZorgkaartNederland.

Wat kunt u doen als u ontevreden bent of een klacht hebt?

U mag zelf kiezen met wie u uw onvrede wenst te bespreken. Toch adviseren wij u onderstaande stappen te volgen omdat u dan het meeste kans hebt dat uw onvrede naar tevredenheid wordt opgelost.

Stap 1: Praten met medewerker, de teamleider of de zorgmanager
Praat altijd met de medewerker als u niet tevreden bent. Vaak is een goed gesprek al voldoende om uw onvrede weg te nemen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat? Neem dan contact op met de teamleider. Deze zal samen met u proberen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, neem dan contact op met de zorgmanager.

Stap 2: Praten met klachtenfunctionaris
Bent u niet tevreden na het gesprek met de medewerker, de teamleider en de zorgmanager? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. Zij probeert samen met u een oplossing te vinden voor uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig. U kunt aangeven of u een vertrouwelijk gesprek wilt of anoniem iets met haar wilt bespreken.

Contactgegevens klachtenfunctionaris Elsbeth Leppink

Stap 3: Behandelen klacht door Raad van Bestuur
Leidt stap 2 niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u deze schriftelijk en/of per mail indienen bij de Raad van Bestuur van Innoforte. De Raad van Bestuur zet een commissie in die uw klacht onderzoekt en de Raad van Bestuur hierover adviseert. Op basis daarvan neemt de Raad van Bestuur een beslissing. Meestal gebeurt dit binnen zes weken. Soms lukt dit niet; in dat geval ontvangt u binnen tien weken een beslissing.

Contactgegevens

Naam: Raad van Bestuur
Email: secretariaatrvb@innoforte-zorg.nl
Website: https://www.innoforte-zorg.nl/
Telefoon: 026-3882000

Stap 4: Beroep tegen oordeel over klacht
Indien u na de behandeling van uw klacht niet tevreden bent, dan is er sprake van een geschil. Dit kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

Contactgegevens
Naam: Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.
Telefoon: 070-3105371
Adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Website: www.degeschillencommissie.nl.

Wat kunt u doen als u ontevreden bent of een klacht hebt over onvrijwillige zorg?

Wij adviseren u dringend om onderstaande stappen te volgen.

Stap 1:
Praten met de medewerker, de teamleider of de zorgmanager
Praat altijd met de medewerker als u niet tevreden bent. Vaak is een goed gesprek al voldoende om uw onvrede weg te nemen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat? Neem dan contact op met de teamleider. Deze zal samen met u proberen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, neem dan contact op met de zorgmanager.

Stap 2:
Praten met de cliëntenvertrouwenspersoon
Ontvangt u zorg op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd) dan kunt u een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. De WzD regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast en de rechten van cliënten met een psychogeriatrische aandoening. Onvrijwillige zorg gaat vrijwel altijd over iets wat een cliënt moet maar niet wil, of wil maar niet mag. De cliëntenvertrouwenspersoon staat naast u en ondersteunt u bij het zoeken naar een oplossing of bij het indienen van een klacht.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon Wzd Wieke Pijl

Zo nodig kan in deze fase ook een beroep worden gedaan op de klachtenfunctionaris, die kan helpen bij het zoeken naar een oplossing van de klacht.

Stap 3:
Klachtencommissie onvrijwillige zorg
Klachten over onvrijwillige zorg worden niet door Innoforte behandeld maar door de onafhankelijke commissie onvrijwillige zorg die is ingesteld voor de ouderenzorg. Innoforte heeft zich bij deze commissie aangesloten. Heeft uw klacht betrekking op onvrijwillige zorg, dan sturen wij uw klacht door naar deze commissie. Voor meer informatie: www.kcoz.nl. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u bijstaan tijdens de procedure bij de KCOZ.