Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Leveranciersinformatie

Procuratieregeling

In de procuratieregeling staat wie bevoegd is namens Innoforte verplichtingen aan te gaan met derden. De procuratieregeling vindt zijn basis in de statuten van Innoforte. Hierin staat dat Innoforte in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. Tevens is bepaald dat de raad van bestuur aan anderen bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid kan toekennen. De volmacht kan een eenmalige machtiging betreffen of een doorlopende machtiging (procuratie).

Procuratie
De volgende functionarissen in dienst van Innoforte beschikken over een procuratie en zijn bevoegd de in onderstaande tabel genoemde goederen en diensten in te kopen tot het aangegeven maximumbedrag. Genoemde bedragen gelden voor het totale bedrag exclusief BTW van de verplichting die gedurende de gehele looptijd is aangegaan.

Functionaris
Manager bedrijfsvoering

Manager bedrijfsvoering

Teamleider techniek en onderhoud
Bedrag

€220.000,-

€50.000,-

€5.000,-
Transactie

Meerjarige transactie

Eenmalige transactie

Eenmalige transactie

Innoforte is niet gebonden aan verplichtingen die voortvloeien uit inkoopovereenkomsten die zijn aangegaan door personen anders dan de raad van bestuur en de procuratiehouders of gevolmachtigden (specifieke schriftelijke volmacht). De algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2022 zijn van toepassing. Voor de verwerking van persoonsgegevens hanteert Innoforte de model verwerkersovereenkomst Brancheorganisaties Zorg (2022).