Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bedrijfsmaatschappelijk werk binnen Innoforte

Vandaag op 10 oktober is het Internationale Dag van de Mentale Gezondheid. Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleine of grote problemen, deze kunnen fysiek van aard zijn of mentaal. Vaak kunnen mensen deze problemen zelf oplossen. Soms lukt dat niet. Ook medewerkers van Innoforte kampen soms met dit soort problemen. Zij kunnen met vragen of problemen een beroep doen op de bedrijfsmaatschappelijk werkers binnen Innoforte.

Binnen Innoforte ondersteunen onze bedrijfsmaatschappelijk werkers Melanie Kern en Fanny Jansen medewerkers in optimaal functioneren door het bieden van psychosociale begeleiding, én zij adviseren de organisatie in het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Thema’s die in de privésfeer liggen zijn lastig om te bespreken, maar hebben vaak een sterke invloed op het functioneren in het werk. Door met een bedrijfsmaatschappelijk werker in gesprek te gaan komt er in een veilige setting ruimte om deze thema’s te bespreken, krijgt een medewerker de gelegenheid zijn of haar verhaal te delen en kunnen waar nodig vervolgstappen bepaald worden om bestaande problemen aan te pakken.

De hoofdtaak van bedrijfsmaatschappelijk werk is de begeleiding van individuele medewerkers met psychosociale problemen. Enkele voorbeelden van problematiek die een medewerker met onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kan bespreken, zijn:

  • hoge werkdruk;
  • psychische en/of fysieke stressklachten;
  • piekeren, lusteloosheid, slapeloosheid;
  • samenwerkingsproblemen met collega’s of leidinggevenden;
  • onzekerheid en spanning als gevolg van overplaatsing of een reorganisatie;
  • onzekerheid over de functie en het eigen functioneren;
  • problemen met persoonlijke effectiviteit, communicatie of assertiviteit;
  • re-integratie na langdurig ziekteverzuim;
  • privéproblemen die het werk beïnvloeden, zoals relatieproblemen of schuldenproblematiek.
  • De bedrijfsmaatschappelijk werkers van Innoforte gaan op grond van de beroepscode vertrouwelijk om met informatie uit gesprekken met medewerkers. Zij hebben een geheimhoudingsplicht, ook tegenover de werkgever. Zonder nadrukkelijke instemming van de medewerker vindt er geen overleg over zijn of haar problematiek met anderen plaats.

Mentale gezondheid is belangrijk voor Innoforte. Daarom bieden onze bedrijfsmaatschappelijk werkers Melanie en Fanny de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan. Daarnaast bieden ze handvatten aan onze medewerkers, zodat zij zelf weer vooruit kunnen.