ZoekenSluiten

Vreedenhoff

Locatie Vreedenhoff ligt in Arnhem Noord vlakbij prachtige parken. Mensen voor wie bescherming en specifieke zorg nodig is omdat zij (een vorm van) dementie hebben kunnen wonen in kleine leefgroepen binnen Vreedenhoff. Deze leefgroepen bestaan uit maximaal 10 mensen. Iedere bewoner heeft een eigen kamer die ze naar wens kunnen inrichten met vertrouwde, eigen spullen. De meeste tijd wordt doorgebracht in de huiskamers. Bewoners komen hier om te eten, koffie te drinken en gezellig samen te zijn. Zij leven zo veel mogelijk 'zoals thuis'.

Er wordt veel waarde gehecht aan contact met de mantelzorgers. Samen zorgen we ervoor dat we het verblijf van de bewoner zo prettig mogelijk maken. Mantelzorgers kunnen ons helpen om aanknopingspunten te vinden waarmee we het verblijf van de bewoner zo aangenaam mogelijk kunnen maken. Omgekeerd helpen wij graag de mantelzorgers bij het leren wennen aan en omgaan met de nieuwe leefwijze en het veranderend gedrag van hun familielid.

Om optimale zorg te bieden is specialistische medische en psychische zorg op afroep beschikbaar voor bewoners met de indicatie 'met behandeling'. Denkt u hierbij aan een specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut, logopedist, diëtist, gespecialiseerde pedicure of fysiotherapeut. Ook kan een beroep worden gedaan op de geestelijk verzorger en gerontopsycholoog.

Verder zijn de verzorgenden van deze woonafdeling speciaal opgeleid om bewoners te 'verleiden' tot activiteiten. Dit begint al met het spelenderwijs stimuleren van bewoners zelf actief te laten blijven in de persoonlijke verzorging en het aankleden. Daarnaast zorgen ze voor prikkels in de vorm van spelletjes, de krant voorlezen. Een activiteitenbegeleidster zorgt voor een gezellige onderbreking van de dag in de vorm van een spelletje of een creatieve bezigheid. Fysiotherapeuten bieden regelmatig bewegingsactiviteiten aan.

Bewoners mogen, net als alle andere bewoners in Vreedenhoff, deelnemen aan centraal georganiseerde activiteiten. Zij worden hierin begeleid door medewerkers of vrijwilligers. Zij kunnen ook gebruik maken van alle voorzieningen die er in Vreedenhoff zijn.

Ook biedt Vreedenhoff de mogelijkheid tot logeeropvang. Maaltijdvoorziening aan naasten zit hierbij inbegrepen. Neem hiervoor contact op.

Verder zijn bewoners uit de buurt met een indicatie zijn welkom op dagopvang de Velperhof. Hier worden allerlei gezellig activiteiten georganiseerd en samen maaltijden genuttigd.

Vreedenhoff heeft een wachttijd van 0 tot 3 maanden.