Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Brandbrief 46 zorgorganisaties provincies Gelderland

Samen met 45 andere zorgorganisaties uit de provincie Gelderland verstuurden wij zojuist een brandbrief aan de minister. Een beknopte weergave hieronder:

(De volledige brief en lijst met alle ondertekenaars vind je hier.)

Geachte minister Helder,

Wij, 46 zorgaanbieders uit de provincie Gelderland, sturen deze brandbrief omdat wij een complete stilstand zien aankomen van de transformatie van de ouderenzorg. Wij willen graag in beweging zijn en blijven, maar met de recent door u voorgestelde overheidsmaatregelen kan dat niet. Wij vragen dringend om uw actie en ingrijpen.

De ouderenzorg wordt, passend bij vergrijzing en met inachtneming van schaarste – maar nog steeds gebaseerd op een mensvisie van waardigheid enerzijds, en zelfredzaamheid en participatie anderzijds –, anders vormgegeven. In heel Nederland en ook in onze provincie.

Het kán en we zijn goed onderweg

De beweging is in gang gezet om echt toekomstbestendig te worden. Door de inzet van zorgtechnologie, nieuw denken, integraliteit en domeinoverstijgend samenwerken, gaat de ouderenzorg de uitdaging aan van krapte op de arbeidsmarkt en stijging van het aantal zorgvragers. Het einddoel is een menswaardig Nederland te zijn en te blijven voor een kwetsbare groep: de generatie op wiens schouders wij staan. De uitdaging waar we voor staan vraagt zeer veel, zo niet het uiterste. Maar bij alle ondertekenaars van deze brandbrief geldt: we geloven dat het kan en zetten ons hier dagelijks voor in.

Maar dan…de ondergrens

Echter, er is een maar. Anders is er ook geen brandbrief. Aanvullend op de hierboven geschetste immense uitdaging worden we momenteel vanuit de overheid geconfronteerd met een stapeling van financiële kortingen en het uitblijven van dekking van investeringen in vastgoed en personeel. De door u aangegeven inperking van het macrobudget, gecombineerd met een schraal NZa-tarief, een richttarief dat geen recht doet aan de kostenstijging en inflatie in 2022-2023, verlaging van de NHC versus de opgave voor verduurzaming van het vastgoed en het niet gecompenseerd krijgen van stijgende loonkosten, brengen de kern van de ouderenzorg in gevaar.

De voorgestelde overheidsmaatregelen raken té erg, waardoor de beweging dreigt stil te vallen. Er is een ondergrens van wat haalbaar is en die is door uw beleidskeuzes bereikt!

Hoe dan wel

Wij willen in beweging blijven en de ouderenzorg duurzaam transformeren. We vragen u als minister om naast ons te staan. Maak het niet moeilijker dan het al is. Geef ons vertrouwen om dit met elkaar goed te doen. Wij doen een dringende oproep voor bestuurlijk overleg op korte termijn waarbij alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.