ZoekenSluiten

Zorg aan Huis thuiszorg

Van huishoudelijke hulp tot specialistische verzorging: alles kan. Innoforte Zorg aan Huis kan u thuis zorg, hulp en/ of begeleiding bieden. Heeft u een ggz- of psychiatrische achtergrond? Voor Zorg aan Huis maakt dat geen verschil. Hoe snel wij u daadwerkelijk zorg kunnen geven, is afhankelijk van uw zorgvraag. Er zijn helaas wachttijden.

Klik hier om te lezen over wijkverpleging en hoe u dit kunt aanvragen.

Dit zijn onze mogelijkheden:

 • Huishoudelijke hulp
 • Hulpmiddelen
 • Personenalarmering
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Specialistische verpleging
 • Behandeling thuis van ouderdomsgerelateerde ziekten
 • Casemanagement Zorg/ Dementie.

In overleg met de wijkverpleegkundige stelt u uw eigen zorgpakket samen. Zij bespreekt met u uw hulpvraag, wat u zelf kunt doen (eventueel met hulp van familie en vrienden) en wat u extra nodig heeft. De hulp wordt verleend door vaste teams van vertrouwde gezichten. Dankzij onze samenwerking met 8 thuiszorgorganisaties uit de regio kunnen wij complete thuiszorg bieden.

Indicatie

 • via de zorgverzekering worden verpleging en verzorging vergoed. U betaalt geen eigen bijdrage. De wijkverpleegkundige mag de indicatie stellen.
 • via de Wet langdurige zorg wordt langdurige intensieve verpleging en/ of verzorging ook thuis vergoed. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg stelt hier de indicatie voor. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
 • Lukt het u niet meer het huishouden zelfstandig of met hulp uit uw directe omgeving te doen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Wmo indicatie. U kunt voor deze aanvraag terecht bij uw gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens of u wel/niet in aanmerking komt voor ondersteuning.

Bij het Sociaal Meldpunt van de gemeente Rheden kunt u terecht voor vragen over ondersteuning bij het huishouden of dagbesteding: sociaalmeldpunt@rheden.nl

Bent u inwoner van de gemeente Arnhem, dan ondersteunen de sociale wijkteams u bij deze aanvraag: www.wijkteamsarnhem.nl

Er geldt een eigen bijdrage voor de huishoudelijke zorg via de Wmo van €19,00 per maand. Dit is wettelijk vastgesteld. Voor informatie over de eigen bijdrage voor dagbesteding kunt u terecht bij www.hetcak.nl

Particulier

Komt u niet voor een indicatie in aanmerking maar wilt u toch hulp? Of wilt u meer hulp dan mogelijk is volgens de indicatie? Dan kunt u bij Innoforte (extra) particuliere dienstverlening inkopen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.