ZoekenSluiten

Bestuurssecretaris (32-36 uur per week)

De Organisatie
Ouderen willen wonen en leven zoals zij dat wensen. Eventueel met zorg als dat nodig is. De eigen regie vindt Innoforte hierin belangrijk. Dit doet Innoforte niet alleen, er vindt een samenspel plaats tussen familie, vrijwilligers en medewerkers. Innoforte biedt thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Ook kunnen ouderen wonen in één van de vijf locaties in Arnhem en Velp
De stichting Innoforte werkt met een jaarbudget van circa € 43 mln. Er werken circa 1000 medewerkers die inhoud geven aan verzorging, behandeling en dienstverlening en met circa 300 vrijwilligers. Innoforte kent een grote verantwoordelijkheid als zorgaanbieder, als werkgever en als partner. De samenleving heeft recht op een blijvende hoge kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg(keten) voor ieder die daar behoefte aan heeft.

De opgave
Wat ga je doen
Als bestuurssecretaris ben je primair verantwoordelijk voor het inhoudelijk, procesmatig en organisatorisch ondersteunen van de Raad van Bestuur bij de uitvoering van de bestuurlijke werkzaamheden met als doel het bieden van ondersteuning en advisering op effectieve en efficiënte centrale bestuurlijke, beleidsmatige en organisatorische processen.
Hierbij werk je nauw samen met de controller en manager bedrijfsvoering. Jouw functie is apart, onafhankelijk van de clusters/teams, gepositioneerd onder de Bestuurder. Daarbij richt je je op de domeinen beleidsontwikkeling, besluitvorming, governance, medezeggenschap en stakeholdermanagement.
Grondslag van ons handelen is het Rijnlands model, wat onder meer als doel heeft om de positie van de cliënten van Innoforte te versterken. Dit kan bereikt worden door zorgprofessionals met zeggenschap en mandaat. De zorgprofessionals kunnen dat op hun beurt alleen bieden als ze ondersteund en ontzorgd worden vanuit de stafafdelingen. De verbinding tussen zorg en het Bestuur is hiervoor van essentieel belang. Ondersteunend, professioneel en faciliterend. Je bent daarin een hele belangrijke schakel.

Jouw rollen en resultaatgebieden

 • Als strategisch adviseur van bestuur en MT ondersteun je de bestuurder bij het ontwikkelen van integraal strategisch organisatiebeleid. Je adviseert Raad van Toezicht, Bestuurder en MT over de relevante aspecten van strategisch beleid. Je volgt in- en externe ontwikkelingen en veranderingen in wet- regelgeving en vertaalt deze naar consequenties voor de organisatie.
 • Als regisseur van besluitvormingsprocessen draag je zorg voor een planmatig, pro actief, effectief en efficiënt besluitvormingsproces, waarbij deze is gecoördineerd en getoetst op samenhang. Je ontwerpt jaarlijks de integrale beleidscyclus, zorgt voor opvolging en bijbehorende agenda’s en coördineert de inbreng van (beleids-)stukken. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van diverse overlegvormen zoals MT, Raad van Toezicht, OR en Cliëntenraad, werkt deze uit en zorgt voor de naleving van procedures/werkafspraken en afhandeling van agendapunten en besluiten.
 • Als communicator met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen vertegenwoordig je de organisatie in netwerken en draag je bij aan de positionering van de organisatie. Verder heb je zicht op en inzicht in organisatiebrede ontwikkelprojecten en je overbrugt daar waar nodig tegenstellingen. Een belangrijke taak is de communicatie binnen de organisatie over besluiten, acties en plannen en de samenwerking met de betreffende vakdeskundigen hierop.

Het profiel
Innoforte zoekt naar kandidaten die zich herkennen in de volgende profielkenmerken:

 • Academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld richting Bestuurskunde)
 • Minimaal circa 5 jaar relevante werkervaring.
 • Kennis en ervaring in de gezondheidszorg (is een pre).
 • Kennis van beleidsontwikkeling, besluitvormingsprocessen en van de organisatorische en functionele verhoudingen rondom Raad van Toezicht en Raad van Bestuur (Governance).
 • Analytisch en conceptueel vermogen voor het vertalen van strategische (organisatie-)ontwikkelingen dan wel wet- en regelgeving.
 • Gevoel voor de visie van Innoforte op Rijnlands werken en zelforganisatie.
 • Sociale vaardigheden zoals tact, luisteren en het kunnen overbruggen van belangentegenstellingen en kunt goed samenwerken.
 • Autonoom en zelfstandig.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende functie met ruimte en vrijheid om persoonlijk en professioneel bij te dragen en om daarmee impact te hebben op de ouderenzorg.
 • De exacte inschaling wordt bepaald aan de hand van jouw kennis en ervaring. Dit wordt aangevuld met een eigentijds pakket van secundaire voorwaarden;
 • De werktijden zijn in overleg;
 • Een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Procedure en planning
De procedure is erop gericht om de bestuurssecretaris voor 1 januari 2022 te benoemen. Innoforte laat zich in deze procedure begeleiden door Dick Webbink, associate partner van TwynstraGudde Executive Search.
De kennismakingsgesprekken met Dick Webbink vinden online plaats in week 50. De gesprekken met de selectie- en adviescommissie worden, onder voorbehoud, gehouden in week 51.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Dick Webbink van TwynstraGudde Executive Search (dwe@tg.nl of 06-52312622).

Wanneer u voor deze functie belangstelling heeft, ontvangt Twynstra Gudde Executive Search graag, uiterlijk 8 december 2021, uw motivatiebrief en CV, via het reactieformulier op onze website. Of per email t.a.v. de heer D. Webbink via executive@tg.nl, o.v.v. sollicitatie Innoforte.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.