Secretaris Raad van Bestuur

Wij zoeken een Secretaris Raad van Bestuur (24-28 uur per week) die de Raad van Bestuur ondersteunt in beleidsvoorbereiding en –advisering ten aanzien van actuele ontwikkelingen in ons werkveld en zorg draagt voor het adequaat organiseren van de ondersteuning van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Functieprofiel:
Adviseur RvB met rechtstreekse verantwoordelijkheidslijn naar bestuurder. Verantwoordelijk voor voorbereiding, uitvoering en bewaking van besluiten. Adviseert de Raad van Bestuur over signalen uit het werkveld en de organisatie. Bewaakt de kwaliteit van beleidsnotities en besluiten conform de afgesproken beleidslijnen. Is in staat om op grond van de visie en strategie van Innoforte beleidsnotities te schrijven/te redigeren. Bewaakt de corporate governance en wijst de bestuurder op onvolkomenheden in de organisatie of in de toepassing van de afgesproken regels en procedures. Bewaakt de planning- en control cyclus, jaarplannen, managementinformatie en beoordelingen.

 • analyseren (kwalitatief en kwantitatief) van de te behalen doelstellingen op strategisch niveau;
 • adviseur van de bestuurder in de relatie met de Raad van Toezicht;
 • doorontwikkelen, implementeren en borgen van het beleid en de coördinatie van het jaarplan, jaarverslag en eventueel toegewezen projecten; onderzoeken van kwaliteit- en efficiencyverbeteringen van besluitvormingsprocessen binnen de organisatie;agendabeheer van RvB en verbindende schakel naar RvT;
 • bewaken van advies- en instemmingsprocedures met betrekking tot de medezeggenschapsorganen binnen Innoforte;
 • bewaken van termijnen en de communicatie van plannen, beleidsstukken en besluitvormingsprocessen.

Functie-eisen:
 

 • academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur in de Juridische/Bedrijfseconomische richting;
 • kennis en ervaring in de gezondheidszorg;
 • kennis van het netwerk in het werkgebied van de Stichting en/of de bereidheid zich deze eigen te maken;
 • ervaring met het ontwikkelen en implementeren van beleid;
 • zicht op ontwikkelingen in de zorg en beschikkend over een visie op strategisch niveau met betrekking tot ontwikkelingen in de zorg;
 • beschikt over adviesvaardigheden, zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • omgevingsgeoriënteerd, initiatiefrijk met voldoende empathisch vermogen;
 • representatief in staat Innoforte intern en extern te vertegenwoordigen.

Informatie:
Je vindt bij ons een prettige en dynamische werkomgeving. Met de nadruk op respect, professionaliteit, autonoom gedrag en het nemen van verantwoordelijkheid. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT FWG 60.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Raymond Massop, HR Adviseur a.i. op nummer 06 51 26 61 65

Acquisitie naar aanleding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

17-07 Sollicitatieformulier