Verpleegkundige Lorentzhuis

Wij zoeken voor Innoforte locatie het Lorentzhuis een:

Verpleegkundige voor 32 uur per week.

Locatie

Het Lorentzhuis is volop in beweging. Van grootschalig verzorgingshuis is het veranderd naar vooral verpleeghuis met kleinschalig wonen. Een kleine groep bewoners (24) woont nog zelfstandig. In het Lorentzhuis werk je vanuit een klein team voor alle cliënten. Wat de cliënt wil en nodig heeft, staat in ons werk centraal. Voor het verpleeghuisgedeelte geldt als extra dat wij belevingsgerichte omgevingszorg bieden. Daarbij kijken wij hoe we het welbevinden van deze kwetsbare cliënt met dementie kunnen vergroten. Ons gerenoveerde pand en tuin zijn hier volledig op ingericht. Het Lorentzhuis is geworteld in Velp-Zuid en biedt ook (oudere) buurtbewoners  en mensen die een tijdelijke woonplek nodig hebben, een hartelijk welkom.

Functieprofiel

Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van het proces van zorgverlening. Je draagt zorg voor de continuïteit van de zorg- en dienstverlening (wonen, zorg en service) aan de toegewezen bewoners, middels het coördineren, regisseren en borgen van de uitvoering van gemaakte afspraken in het zorgleefplan.

Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

-           je draagt zorg voor de dagelijkse verzorgende en verplegende werkzaamheden conform de afspraken in het zorgleefplan;

-           naast de uitvoering van zorgtaken begeleid je leerlingen;

-           je ondersteunt medewerkers bij (verpleegtechnische) handelingen;

-           je coacht, begeleidt  en adviseert collega’s (gevraagd en ongevraagd) in het leveren van kwalitatief goede ( multidisciplinaire)  zorg;

-           je coördineert en voert (complexe) zorgtaken en verpleegkundige interventies uit;

-           je onderhoudt contacten met de bewoner/diens contactpersonen.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige en evenwichtige verpleegkundige die minimaal beschikt over een  MBO-diploma niveau 4 en je bent BIG-geregistreerd.

Informatie

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT FWG 40. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van een jaar. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met  de leidinggevende Renate Pelkman of Ineke Dorland, telefoon (026) 384 92 92.

Voor deze functie wordt tegelijkertijd in- en extern geworven waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben.

Solliciteren

Je sollicitatie kun je  o.v.v vacaturenummer 17-23, vóór 26 januari 2018, via onderstaand formulier uploaden.

Sollicitatieformulier