17-05 Verpleegkundige Lorentzhuis

Wij zoeken voor locatie het Lorentzhuis een: Verpleegkundige voor 16-32 uur per week.

Locatie:
Het Lorentzhuis is volop in beweging. Van grootschalig verzorgingshuis is het veranderd naar vooral verpleeghuis met kleinschalig wonen. In het verzorgingshuis werk je vanuit een klein team voor ongeveer 30 cliënten die nog zelfstandig wonen. Wat de cliënt wil en nodig heeft, staat in ons werk centraal. Door belevingsgerichte omgevingszorg kijken wij hoe we het welbevinden van de cliënt kunnen vergroten. Ons onlangs gerenoveerde pand en tuin zijn hier volledig op ingericht. Het Lorentzhuis is geworteld in Velp-Zuid en biedt ook (oudere) buurtbewoners en mensen die een tijdelijke woonplek nodig hebben, een hartelijk welkom.

Functieprofiel:
Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van het proces van zorgverlening. Je draagt zorg voor de continuïteit van de zorg- en dienstverlening (wonen, zorg en service) aan de toegewezen bewoners, middels het coördineren, regisseren en borgen van de uitvoering van gemaakte afspraken in het zorgleefplan. Een speciaal aandachtsgebied is de werkbegeleiding van leerling verpleegkundigen.

Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

  •  je draagt zorg voor de dagelijkse verzorgende en verplegende werkzaamheden conform de afspraken in het zorgleefplan
  • naast de uitvoering van zorgtaken begeleid je leerlingen
  • je ondersteunt medewerkers bij (verpleegtechnische) handelingen
  • je coacht, begeleidt en adviseert collega’s (gevraagd en ongevraagd) in het leveren van kwalitatief goede (multidisciplinaire) zorg
  • je coördineert en voert (complexe) zorgtaken en verpleegkundige interventies uit
  • je onderhoudt contacten met de bewoner/diens contactpersonen.

Functie-eisen:
Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige en evenwichtige verpleegkundige die minimaal beschikt over een MBO-diploma niveau 4 en je bent BIG-geregistreerd.

Informatie:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT FWG 40. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van een jaar. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de leidinggevende Renate Pelkman of Ineke Dorland, telefoon (026) 384 92 92.
Voor deze functie wordt tegelijkertijd in- en extern geworven waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben.

Sollicitatieformulier