ZoekenSluiten

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken aan stichting Innoforte, Hoofdstraat 1, 6881 TA Velp, (KVK 09141342).

Laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in deze privacy- en cookieverklaring uiteen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Innoforte in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het uitvoeren van een sollicitatieprocedure

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • technische browserinformatie
 • cookie ID
 • klik- en surfgedrag
 • gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd bij sollicitaties

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Voor informatie die u met ons deelt in het geval van een sollicitatie op openstaande vacatures houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 4 weken na sluiting van de sollicitatieprocedure. Stuurt u ons op uw eigen initiatief een open sollicitatie, dan bewaren wij uw gegevens maximaal een half jaar.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder verstrekken wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Innoforte maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor jou te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.

Analytische cookies
Ook gebruiken we met jouw toestemming analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe je onze website hebt gevonden en welke delen van onze website je hebt bezocht.

Retargeting/tracking cookies
Daarnaast worden er met jouw toestemming zogeheten retargeting/tracking cookies geplaatst via onze website. Met behulp van deze cookies kan een (anoniem) profiel van je surfgedrag worden opgebouwd, waarmee bijvoorbeeld advertenties kunnen worden afgestemd op jouw interesses.

Voor meer informatie over cookies die via onze website worden geplaatst, verwijzen we je naar ons cookieoverzicht.

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Innoforte vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Innoforte verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, een e-mail te sturen naar contact@innoforte. Info of door telefonisch contact met ons op te nemen via 026 3849292 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.