ZoekenSluiten

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen stichting Innoforte. Dit in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van stichting Innoforte. De Raad van Toezicht fungeert mede als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. 

De Raad van Toezicht van Innoforte bestaat uit vijf leden en is per 1 april 2023 als volgt samengesteld:

Naam

 

Periode 1

Periode 2

Aftredend

Herbenoembaar

Mevrouw drs. J.M.H. Reiff- de Groen (voorzitter)

01-10-2020 tot 1-10-2024

 

1-10-2024

Ja

Mevrouw drs. E.D. Toes

20-7-2017 tot 20-7-2021

20-7-2021 tot 20-7-2025

20-7-2025

Nee

Mevrouw drs. K.P.  Blaauwbroek MPM (vicevoorzitter)

25-1-2018 tot 25-1-2022

1-2-2022 tot 1-2-2026

1-2-2026

Nee

De heer G.C. van de Logt RA

01-04-2023

 

01-04-2027

Ja

De heer drs. B. Klouwen

01-04-2023

 

01-04-2027

Ja

 

De Raad van Toezicht heeft naast een agendacommissie drie commissies ingesteld, die onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht heeft vier commissies en deze zijn als volgt opgesteld:

Commissies Raad van Toezicht

Voorzitter commissie

Lid

Agendacommissie

Mevrouw drs. J.M.H. Reiff- de Groen

Mevrouw drs. K.P.  Blaauwbroek MPM

Remuneratiecommissie

Mevrouw drs. E.D. Toes

Mevrouw drs. J.M.H. Reiff- de Groen

Auditcommissie

De heer G.C. van de Logt RA

Mevrouw drs. E.D. Toes

Commissie Kwaliteit en Organisatie

Mevrouw drs. K.P.  Blaauwbroek MPM

De heer drs. B. Klouwen

 

Contactpersonen medezeggenschap namens de Raad van Toezicht

Contactpersoon Centrale Cliëntenraad (CCR): Mevrouw drs. K.P.  Blaauwbroek MPM

Contactpersoon Ondernemingsraad (OR): Mevrouw drs. J.M.H. Reiff- de Groen

 

Lees hier de visie die de Raad van Toezicht heeft geformuleerd op toezicht houden bij Innoforte.

Lees hier het beleid en de manier van verantwoording van de onkosten van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.