ZoekenSluiten

Onze missie, visie en kernwaarden

Onze missie 

Innoforte biedt ouderen in de regio professionele zorg. Wij zijn specialist op het gebied van omgevingsgerichte zorg aan mensen met dementie en hun naasten. We bieden thuiszorg aan ouderen en dagbesteding voor mensen met beginnende dementie. Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen vanwege dementie, een chronische lichamelijke zorgvraag en/of milde psychiatrische beperkingen, vinden een thuis in één van onze locaties.

We zijn er voor ouderen vanaf het moment dat zij onze professionele hulp in willen schakelen en werken met hen samen zo lang als gewenst. Dat doen we in samenspel met de familie.

Onze visie 

Wij staan ouderen bij met professionele zorg zodat zij hun leven kunnen (blijven) leiden zoals zij dat wensen, met familie en vrienden in hun nabijheid. In onze aanpak laten we ons leiden door wat kan en wat cliënten helpt in het ritme van hun dag. Onze zorg is persoonlijk, op maat en met warmte. Wij hebben kennis van zaken, zijn vakkundig en hebben het hart op de goede plek. Ouderen kunnen er zeker van zijn dat Innoforte kijkt met hun ogen, luistert met hun oren en voelt met hun hart. We geloven in gedeelde zorg: sámen met familie en vrijwilligers. Onze werkwijze en onze locaties ademen de sfeer ‘zoals thuis’. Voor huidige én toekomstige generaties ouderen. We benutten (technologische) mogelijkheden die woonplezier, zorggemak en werkplezier vergroten.

Onze kernwaarden (in willekeurige volgorde)

  • Verbonden
  • Verantwoordelijk
  • Vakkundig
  • Vertrouwen