ZoekenSluiten

Kwaliteit

Kwaliteit is voor Innoforte dat onze service en zorgverlening zo veel als mogelijk overeenstemt met de wensen en verwachtingen van de cliënten en/of hun naasten. Medewerkers zijn hierin het belangrijkste kapitaal: zij staan het dichtst bij cliënten en kennen hun verhaal. Zij weten wat cliënten nodig hebben en zijn zich er bewust van dat zij invloed hebben op de kwaliteit van leven zoals cliënten die ervaren! Innoforte heeft dit vastgelegd in haar kwaliteitsplan dat is opgesteld volgens het landelijk geldende Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitsmanagementsysteem zorgt ervoor dat dit procesmatig in de organisatie ingebed is. Innoforte is HKZ gecertificeerd.

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan Innoforte geen kwalitatief verantwoorde zorg leveren. In het kwaliteitsverslag maken we de situatie van ons personeelsbestand inzichtelijk waar het de verpleeghuiszorg betreft.  De inzet van personeel is fluctuerend. Op basis van de samenstelling van de groep cliënten toegekende indicaties voor zorgprofielen, wordt de personeelssamenstelling aangepast.

Uit het respect voor de eigen regie van cliënten en het feit dat hun vragen steeds veranderen, is de uitdaging om medewerkers die dicht bij hun cliënten en diens mantelzorgers staan, de ruimte te geven om te kunnen handelen. Zij kennen immers hun verhaal, weten welke vragen en wensen cliënten hebben. Kwaliteit van zorg, veiligheid van de cliënt en resultaat zijn daarbij telkens uitgangspunt. Innoforte wil daarnaast graag nu én in de toekomst beschikken over medewerkers, die vitaal en gezond, vakkundig, gemotiveerd en betrokken zijn en een goede werk-privébalans ervaren. Duurzame inzetbaarheid blijf een speerpunt in de organisatie. De complexe arbeidsmarktsituatie vormt daarnaast een extra uitdaging om steeds over voldoende en voldoende geschoold personeel te beschikken.

Wat wij het afgelopen jaar bereikt hebben, leest u terug in het Kwaliteitsverslag Innoforte 2021.

Het kwaliteitsplan 2023 vindt u hier.