ZoekenSluiten

Klachtenprocedure

Besluit u om een formele klacht in te dienen, dan kunt u dit melden bij de klachtenfunctionaris. Bij voorkeur schriftelijk. Dat kan in een brief of via e-mail. Momenteel blijven de beide klachtenprocedures nog gehanteerd zoals vóór de fusie tussen Innoforte en Vreedenhoff. Bent u op zoek naar de jaarverslagen? Kijk dan onderaan deze pagina.

Klachtenprocedure Innoforte (oud):

Mevrouw W. Bakker is onafhankelijk klachtenfunctionaris voor o.a. Innoforte. Zij kan u informeren, u adviseren en bemiddelen tussen u en Innoforte. Haar contactgegevens zijn:

T: 06 53885459               

E: wienabakker@adviespuntzorgbelang.nl

Afhankelijk van de situatie maakt u met haar afspraken voor het vervolg van de klachtbehandeling. Zij neemt binnen vijf werkdagen na binnenkomst van uw klachtmelding contact met u op.

Als u een schriftelijk oordeel van de directie van Innoforte wenst, dan beoordeelt de directie uw formele klacht zo spoedig mogelijk, in ieder geval zes weken na uw melding. Deze termijn kan verlengd worden met vier weken als dit voor zorgvuldig onderzoek noodzakelijk is. Wij motiveren welke beslissing we hebben genomen en binnen welke termijn eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Klachtenprocedure Vreedenhoff:

U mag zelf kiezen met wie u uw onvrede wenst te bespreken. Om uw klacht naar tevredenheid op te lossen adviseren wij u onderstaande volgorde aan te houden:

1. Praten met een medewerker of teamleider
Vaak is een gesprek met een medewerker of teamleider al voldoende om tot een oplossing te komen

2. Inschakelen klachtenbemiddelaar
Indien u na stap 1 toch niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met Ria Jacobs, de klachtenbemiddelaar. Zij is onpartijdig en deskundig. Tevens kunt u aangeven of u een vertrouwelijk of zelfs anoniem gesprek wilt. Haar contactgegevens zijn:

T: (026) 384 6500
E: r.jacobs@innoforte-zorg.nl
Spreekuur: woensdag van 9:00-11:00 (locatie Vreedenhoff, kantoor cliëntadvies)

3. Indienen klacht bij Raad van Bestuur of de Regionale Klachtencommissie Arnhem.
Als stap 2 niet heeft geleid tot een gewenste oplossing kunt u schriftelijk of per mail contact opnemen met de Raad van Bestuur. Uw klacht wordt dan onderzocht en binnen zes tot tien weken komen zij met een oordeel.

Kijk hier ook voor de uitgebreide Klachtenregeling Cliënten Vreedenhoff

Jaarverslagen
- jaarverslag klachten Vreedenhoff 2019
- jaarverslag klachten Innoforte (oud) 2019