ZoekenSluiten

Klachtenprocedure

Besluit u om een formele klacht in te dienen, dan kunt u dit melden bij de klachtenfunctionaris. Bij voorkeur schriftelijk. Dat kan in een brief of via e-mail.

Mevrouw W. Bakker is onafhankelijk klachtenfunctionaris voor o.a. Innoforte. Zij kan u informeren, u adviseren en bemiddelen tussen u en Innoforte. Haar contactgegevens zijn:

T: 06 53885459                 

M: wienabakker@adviespuntzorgbelang.nl

Afhankelijk van de situatie maakt u met haar afspraken voor het vervolg van de klachtbehandeling. Zij neemt binnen vijf werkdagen na binnenkomst van uw klachtmelding contact met u op.

Als u een schriftelijk oordeel van de directie van Innoforte wenst, dan beoordeelt de directie uw formele klacht zo spoedig mogelijk, in ieder geval zes weken na uw melding. Deze termijn kan verlengd worden met vier weken als dit voor zorgvuldig onderzoek noodzakelijk is. Wij motiveren welke beslissing we hebben genomen en binnen welke termijn eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Vreedenhoff