Externe klachtencommissie

Meldt u een klacht bij de externe klachtencommissie, dan ontvangt u bericht of uw klacht in behandeling wordt genomen. Binnen 10 weken brengt de commissie een schriftelijke rapportage uit aan de Raad van Bestuur van Innoforte. U krijgt hier per post een afschrift van.

Als de klachtenprocedure niet leidt tot een oplossing naar uw tevredenheid, dan kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Deze (landelijke) commissie geeft een bindend advies.

Contactgegevens

Externe Klachtencommissie regio Arnhem

Antwoordnummer 7502

6994 ZX De Steeg

T (06) 16 28 17 65

E klachtencommissieregioarnhem@gmail.com

 

De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

T (070) 310 53 10

I www.degeschillencommissie.nl