ZoekenSluiten

Externe klachtencommissie

Meldt u een klacht bij de externe klachtencommissie, dan ontvangt u uiterlijk vijf werkdagen na binnenkomst van uw melding, bericht of uw klacht in behandeling wordt genomen. De commissie stelt een onderzoek in, verzamelt informatie en gaat eventueel te rade bij deskundigen. De commissie kan u en degene tegen wie de klacht is gericht, vragen tijdens een hoorzitting een toelichting te geven. Binnen twee maanden brengt de commissie een schriftelijke rapportage uit aan de Raad van Bestuur van Innoforte. U krijgt hier per post een afschrift van. In de rapportage staat het advies van de commissie over de te nemen maatregelen. Binnen drie weken neemt de Raad van Bestuur een beslissing hierover en stuurt deze naar u en de externe commissie.

Als de klachtenprocedure niet leidt tot een oplossing naar uw tevredenheid, dan kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Deze (landelijke) commissie geeft een bindend advies.

Contactgegevens

Externe Klachtencommissie regio Arnhem

Antwoordnummer 7502

6994 ZX De Steeg

T (06) 16 28 17 65

E klachtencommissieregioarnhem@gmail.com

 

De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

T (070) 310 53 10

I www.degeschillencommissie.nl