ZoekenSluiten

Deel uw klacht of compliment met ons

U overweegt een klacht in te dienen. Vertrouwen tussen cliënt en zorgverlener is essentieel om goede zorg te kunnen verlenen. Wij hechten er dan ook aan om zorgvuldig met uw signaal van onvrede om te gaan. Wij willen uw vertrouwen herwinnen, leren van uw signaal en maatregelen nemen om onvrede in de toekomst, ook voor andere cliënten, te voorkomen. Daarom vragen wij u om altijd met ons in gesprek te gaan. Het liefst rechtstreeks, met de direct betrokkene en/ of de leidinggevende. Maar u kunt ook te rade gaan bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ook complimenten en suggesties ontvangen wij graag van u. Kritiek, complimenten en suggesties zijn belangrijke klantsignalen om onszelf te verbeteren.

Klantsignaal