ZoekenSluiten

Onze klachtenprocedure

Een compliment, ontevreden of een klacht? Laat het ons weten!

Wij doen ons uiterste best u goede zorg te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en behoeften. Het liefst horen we dat u tevreden bent en dat u dit aan ons en anderen vertelt (www.zorgkaartnederland.nl). We hopen dat u ons ook vertelt als u niet tevreden bent of als u vindt dat zaken anders zouden moeten lopen. Wat kunt u in dat geval doen?

Stappen
U mag zelf kiezen met wie u uw onvrede wenst te bespreken. Toch adviseren wij u onderstaande stappen te volgen omdat u dan het meeste kans hebt dat uw onvrede naar tevredenheid wordt opgelost.

Stap 1: Praten met medewerker
Praat altijd met de medewerker als u niet tevreden bent. Vaak is een goed gesprek al voldoende om uw onvrede weg te nemen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat? Neem dan contact op met de teamleider. Zij zal samen met u proberen tot een oplossing te komen.

Stap 2: Praten met klachtenfunctionaris 
Bent u niet tevreden na het gesprek met de medewerker en de teamleider, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij probeert samen met u een oplossing te vinden voor uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en deskundig en kent de organisatie goed. U kunt aangeven of u een vertrouwelijk gesprek wilt of anoniem iets met haar wilt bespreken.

Contactgegevens klachtenfunctionaris
Naam: Elsbeth Leppink        
E-mail: elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl
Telefoon: 06-53885459

Stap 3: Behandelen klacht door Raad van Bestuur, externe klachtencommissie regio Arnhem of klachtencommissie onvrijwillige zorg
Leidt stap 2 niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u deze schriftelijk en/of per mail indienen bij de Raad van Bestuur van Innoforte. De Raad van Bestuur onderzoekt uw klacht en komt binnen zes weken tot een oordeel. Soms lukt dit niet; in dat geval krijgt u binnen tien weken een oordeel.

Contactgegevens
Naam: Raad van Bestuur
Email: secretariaatrvb@innoforte-zorg.nl
Telefoon: 026-3882000

U kunt er ook voor kiezen uw klacht te laten behandelen door de externe klachtencommissie regio Arnhem. Deze klachtencommissie onderzoekt uw klacht en geeft een advies aan de Raad van Bestuur die vervolgens tot een oordeel komt.

Contactgegevens
Naam: Externe klachtencommissie regio Arnhem
Email: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com.
Telefoon: 06 38724411
Adres: Antwoordnummer 2147, 6710 VA te Ede.

Heeft uw klacht betrekking op onvrijwillige zorg, dan sturen wij uw klacht door naar de landelijke commissie onvrijwillige zorg (KCOZ). De cliëntenvertrouwenspersoon kan u helpen bij het doorlopen van de procedure. Voor meer informatie: www.kcoz.nl.

Stap 4: Beroep tegen oordeel over klacht
Indien u na de behandeling van uw klacht niet tevreden bent, dan is er sprake van een geschil. Dit kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

Contactgegevens
Naam: Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.
Telefoon: 070-3105371
Adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Website: www.degeschillencommissie.nl.

Deel uw klacht of compliment met ons

U overweegt een klacht in te dienen. Vertrouwen tussen cliënt en zorgverlener is essentieel om goede zorg te kunnen verlenen. Wij hechten er dan ook aan om zorgvuldig met uw signaal van onvrede om te gaan. Wij willen uw vertrouwen herwinnen, leren van uw signaal en maatregelen nemen om onvrede in de toekomst, ook voor andere cliënten, te voorkomen. Daarom vragen wij u om altijd met ons in gesprek te gaan. Het liefst rechtstreeks, met de direct betrokkene en/ of de leidinggevende. Maar u kunt ook te rade gaan bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ook complimenten en suggesties ontvangen wij graag van u. Kritiek, complimenten en suggesties zijn belangrijke klantsignalen om onszelf te verbeteren.

Klantsignaal