ZoekenSluiten
Green Deal Vreedenhoff

Innoforte locaties Vreedenhoff, Oosterwolde en Lorentzhuis hebben de Green Deal mede ondertekend. Als organisatie erkennen wij de impact van onze activiteiten op het milieu en willen bij onze besluitvoering en uitvoering het aspect milieu meenemen in alle handelingen. Dit betekent voor ons dat milieu meeweegt op alle niveaus in de organisatie, van werkvloer tot ondersteunende diensten tot directie. Wilt u meer weten over de Green Deal verwijzen wij u door naar de website van Milieuplatform Zorgsector, de initiatiefnemer van de Green Deal.
 
Wat mag u van ons verwachten? Beleidsmatig verankeren wij het milieu in onze jaarverslagen, dit betekent dat wij vooruitkijken en reflecteren welke acties op dit gebied genomen zijn. Deze acties komen voort uit het opgestelde Milieubeleidsdocument. Daarnaast hebben we een jaarplanning waarin de verschillende activiteiten naar voren komen. En als laatste meten wij jaarlijks onze CO2 footprint. In de praktijk betekent dit dat we al ons verbruik op het gebied van energie, water, afval, vervoer en vele andere onderwerpen registreren. Met die meting kunnen wij zien of onze acties t.b.v. het milieu ook impact hebben op onze CO2-uitstoot.
 
Op deze pagina houden wij u op de hoogte van verschillende mijlpalen. We publiceren hier tevens de jaarlijkse CO2 footprint.

CO2 footprint:
Gegevens Vreedenhoff 2018 

Mijlpalen:
Op 21 november 2019 is Vreedenhoff gekeurd voor het ‘bronzen keurmerk’ Milieuplatform Zorg. Het keurende instituut (Certi Nederland B.V.) heeft aangegeven dat locatie Vreedenhoff ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen en het bronzen keurmerk wordt toegekend! Het certificaat is op 20 februari 2020 uitgereikt. 

milieuthermometer brons