ZoekenSluiten

Innoforte onderschrijft de zorgbrede governance code.

In deze code zijn de opvattingen vastgelegd over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Zo wordt gegarandeerd dat er sprake zal zijn van goede bestuurlijke verhoudingen, dat belangenverstrengeling niet wordt getolereerd en dat adequaat rekenschap wordt afgelegd van het gevoerde beleid.