ZoekenSluiten

De organisatie

Werkgebied

De woonlocaties van Innoforte zijn in Velp (gemeente Rheden) en Arnhem (gemeente Arnhem) gevestigd.

In samenwerking met verschillende partners leveren wij primair zorg en diensten aan inwoners van de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal. 

Inwoners van de gemeenten Doesburg, Zevenaar, Duiven, Rijnwaarden, Lingewaard, Westervoort, Renkum, Wageningen en Overbetuwe kunnen ook van enkele van onze diensten gebruik maken.

Kerngegevens/ ANBI gerelateerd

KvK nummer 09 14 13 42

RSIN nummer 81 37 53 132

Strategische Koers 2021 - 2025

Jaarverslag en jaarrekening 2022 Innoforte

Kwaliteitsverslag Innoforte 2022

Kwaliteitsplan 2023

ANBI-formulier

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting geleverde zorg- en dienstverlening.

De Raad van Bestuur van Innoforte wordt gevormd door mevrouw dr. S.M. (Saskia) van der Lyke.

Managementteam (MT) Innoforte

Het managementteam van Innoforte bestaat uit: 

S. (Saskia) van der Lyke, Raad van Bestuur 

A. (André) Kuipers, manager Extramurale zorg

L. (Leontine) van Middelaar, manager Langdurige zorg

S. (Stefani) Hilferink, manager Bedrijfsvoering

B. (Bram) Maertens, bestuurssecretaris en adviseur MT

Het MT wordt ondersteund door N. (Nanke) Kreuze, secretaresse Raad van Bestuur.

Mediacontacten: J. (Jolanda) Nijsen