ZoekenSluiten

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Ontvangt u zorg op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd), dan kunt u een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat staat er in de Wet zorg en dwang?

De Wzd regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast en de rechten van cliënten met een psychogeriatrische aandoening die in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. Onvrijwillige zorg gaat vrijwel altijd over iets wat een cliënt moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Heeft u hier onvrede over? Dan kunt u contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon?

De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, kan u ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing of bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht.

Wie is de cliëntenvertrouwenspersoon?

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bij Innoforte is Wieke Pijl. Zij is onafhankelijk en staat naast u. Wieke is in dienst van Adviespunt Zorgbelang.

Wieke is telefonisch te bereiken via 06 - 3068 0612 en per e-mail via wiekepijl@zorgbelangcvp.nl. Mocht u haar niet kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met het algemene nummer van Zorgbelang: 088 - 9294 099.

Meer weten?

Kijk dan op de website van Zorgbelang.