ZoekenSluiten

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Ontvangt u zorg op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd), dan kunt u een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat staat er in de Wet zorg en dwang?

De Wzd regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast en de rechten van cliënten met een psychogeriatrische aandoening die in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. Onvrijwillige zorg gaat vrijwel altijd over iets wat een cliënt moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Heeft u hier onvrede over? Dan kunt u contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon?

De Wzd regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast en de rechten van cliënten met een psychogeriatrische aandoening die in een zorginstelling wonen. Onvrijwillige zorg gaat vrijwel altijd over iets wat een cliënt moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Bij onvrede hierover, kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar u, ondersteunt u bij het zoeken naar een oplossing of ondersteunt bij het indienen van een klacht.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Naam: Wieke Pijl

E-mail : wiekepijl@zorgbelangcvp.nl

Website: www.adviespuntzorgbelang.nl.

Telefoon: 088-9294099 (ma t/m do)

De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, kan u ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing of bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht.

Meer weten?

Kijk dan op de website van Zorgbelang.