ZoekenSluiten
logo familieraad 't jagthuis

Familieraad 't Jagthuis

‘Met elkaar, management, medewerkers, vrijwilligers én familieraad, maken we ’t Jagthuis tot een huis waar het fijn wonen en leven is.’

Vanuit onze betrokkenheid bij het wel en wee van onze naaste in ’t Jagthuis vertegenwoordigen wij, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) vormt de basis voor de Familieraad. Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Wij praten bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting.

Innoforte hecht aan onze inbreng en betrekt ons vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen. Voor de organisatie zijn wij aanspreekpunt.

De Familieraad vergadert op dinsdagavond. Dit zijn de vergaderdata in 2021:

 • 19 januari
 • 23 maart
 • 11 mei
 • 6 juli
 • 7 september
 • 26 oktober
 • 14 december

De manager langdurige zorg en de beide teamleiders wonen de vergaderingen bij. Ook nodigen wij regelmatig inhoudelijk deskundigen uit. De Familieraad krijgt secretariële ondersteuning.

De samenstelling van de Familieraad is gebaseerd op de wens dat er van elke etage een vertegenwoordiger zitting heeft in de raad.

De Familieraad wordt gevormd door:

Dhr. E. Lokhorst

 • Moeder woonde op afdeling 4
 • Lid van de Familieraad sinds 2017

Voorzitter

Mevr. F. van Aarle
 • Moeder woont op afdeling 2
 • Lid van de Familieraad sinds 2019
 

Dhr. P. van den Bragt

 • Moeder woont op afdeling 1
 • Lid van de Familieraad sinds 2021
 

 

 

Mevr. B. Brader

 • Vader woont op afdeling 3
 • Lid van de Familieraad sinds 2021
 
Vacature Begane grond  

 

Contact: familieraadjagthuis@innoforte-zorg.nl