ZoekenSluiten
logo familieraad 't jagthuis

Familieraad 't Jagthuis

‘Met elkaar, management, medewerkers, vrijwilligers én familieraad, maken we ’t Jagthuis tot een huis waar het fijn wonen en leven is.’

Vanuit onze betrokkenheid bij het wel en wee van onze naaste in ’t Jagthuis vertegenwoordigen wij, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) vormt de basis voor de Familieraad. Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Wij praten bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting.

Innoforte hecht aan onze inbreng en betrekt ons vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen. Voor de organisatie zijn wij aanspreekpunt.

De Familieraad vergadert op dinsdagavond. Dit zijn de vergaderdata in 2023:

 • Week                        Datum            Tijd             Plaats
  05-2023    Dinsdag    31-01-2023    18:30 uur    Vergaderruimte JH
  13-2023    Dinsdag    28-03-2023    18:30 uur    Vergaderruimte JH
  21-2023    Dinsdag    23-05-2023    18:30 uur    Vergaderruimte JH
  28-2023    Dinsdag    11-07-2023    18:30 uur    Vergaderruimte JH
  36-2023    Dinsdag    05-09-2023    18:30 uur    Vergaderruimte JH
  43-2023    Dinsdag    24-10-2023    18:30 uur    Vergaderruimte JH
  50-2023    Dinsdag    12-12-2023    18:30 uur    Vergaderruimte JH
   

De manager langdurige zorg en de teamleider wonen de vergaderingen bij. Ook nodigen wij regelmatig inhoudelijk deskundigen uit. De Familieraad krijgt secretariële ondersteuning.

De samenstelling van de Familieraad is gebaseerd op de wens dat er van elke etage een vertegenwoordiger zitting heeft in de raad.

De Familieraad wordt gevormd door:

Dhr. E. Lokhorst

 • Moeder woonde op afdeling 4
 • Lid van de Familieraad sinds 2017

Voorzitter

Mevr. F. van Aarle

 • Moeder woont op afdeling 2
 • Lid van de Familieraad sinds 2019
 

Mevr. P. Bergsma

 • Schoonvader woont op afdeling 4
 • Lid van de Familieraad sinds 2022
 

Mevr. B. Brader

 • Schoonvader woont op afdeling 3
 • Lid van de Familieraad sinds 2021
 

Mevr. G. Kooi Manche

 • Echtgenoot woont op afdeling 1
 • Lid van de Familieraad sinds 2023
 

Vacature

Begane grond

 

 

Contact: familieraadjagthuis@innoforte-zorg.nl