ZoekenSluiten
Afbeelding: Innoforte-Logo-Familieraad-Lorentzhuis

Familieraad H.A. Lorentzhuis

‘Stap op die trein en help ons om de stem van de bewoners te laten horen. Met elkaar maken wij van het Lorentzhuis een fijne plek om te zijn.’

De Familieraad wordt gevormd door:

Jacqueline Betsema-Olsder

Moeder woont op Verzorgd Wonen

Wies Welmers

Schoonzus woont op Larenstein Zuid

Jacomien van den Barg

 

Ingrid Walda Moeder woont op Verzorgd Wonen
Marjan van der Ent

Schoonzus woont op Middachten West

   


Vanuit onze betrokkenheid bij het wel en wee van onze naaste in het Lorentzhuis vertegenwoordigen wij, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen vormt de basis voor de Familieraad. Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Wij praten bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting.

Innoforte hecht aan onze inbreng en betrekt ons vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen. Ook voor de organisatie zijn wij aanspreekpunt.

Wij komen zes keer per jaar samen. De Familieraad krijgt secretariële ondersteuning. De manager langdurige zorg en een teamleider wonen de vergaderingen bij. De Familieraad  is vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad. 

Vergaderdata 2022

Week        Datum                               Tijd             Plaats
02-2022    10-01-2022    Maandag    19:00 uur    Serre
10-2022    07-03-2022    Maandag    19:00 uur    Serre
20-2022    16-05-2022    Maandag    19:00 uur    Serre
29-2022    18-07-2022    Maandag    19:00 uur    Serre
38-2022    19-09-2022    Maandag    19:00 uur    Serre
47-2022    21-11-2022    Maandag    19:00 uur    Serre

Contact: familieraadlorentzhuis@innoforte-zorg.nl

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Via het contactadres kunt u meer informatie over onze Familieraad opvragen.