ZoekenSluiten
Afbeelding: Innoforte-Logo-Clie¦êntenraad-Vreedenhoff

Cliëntenraad Vreedenhoff

De Cliëntenraad wordt gevormd door:

De heer J. Goorissen (voorzitter)

De heer P.G. Balkenende

Mevrouw R. Obbes
 

Vergaderingen

De raad vergadert ongeveer 1 keer per maand over alle zaken die de zorg aan de cliënten raken. De vergaderingen bestaan voor de helft vande tijd uit een overlegvergadering met de manager van Vreedenhoff en eventuele andere gasten.
Tijdens deze vergadering komen veel verschillende zaken aan de orde zoals:

 • financiële zaken: de begroting, exploitatieoverzichten, verzuimoverzichten etc.
 • beleidsmatige zaken: nieuwe projecten, grote wijzigingen in de organisatie, bouwzaken etc.
 • cliëntgerelateerde zaken: klachten, wensen, wijze van zorgverlening etc.

Contact

Bewoners, contactpersonen, mantelzorgers en thuiszorgcliënten kunnen met tips en vragen over zaken die het algemeen belang van Vreedenhoff aangaan terecht bij de Cliëntenraad.

U kunt de Cliëntenraad bereiken via het e-mailadres: clientenraadvreedenhoff@innoforte-zorg.nl, via een speciale postbus in de gang tegenover de receptie in Vreedenhoff, of telefonisch via 06-53442055.

Kom de Cliëntenraad van Vreedenhoff versterken!

De Cliëntenraad van Vreedenhoff is per direct op zoek naar nieuwe leden.
Een lokale cliëntenraad heeft advies- of instemmingsrecht m.b.t. zaken die de eigen locatie, dus Vreedenhoff, aangaan. Zaken die alle, of een meerderheid van de, locaties betreffen, worden ter advies of instemming voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad van Innoforte waarin ook een vertegenwoordiger van de Cliëntenraad van Vreedenhoff zitting heeft.


We zoeken een cliënt of mantelzorger die:

 • Affiniteit heeft met de locatie Vreedenhoff
 • Kennis, ervaring of betrokkenheid heeft bij de zorg aan de bewoners van Vreedenhoff
 • In staat is om onderscheid te maken tussen persoonlijk, individueel belang en een breder cliëntbelang
 • Kan samenwerken
 • Beschikt over goede sociale vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden)
 • Gemotiveerd is en doorzettingsvermogen heeft
 • Voldoende tijd en energie heeft voor het werk als lid van een lokale cliëntenraad, zoals bijwonen vergadering, deelname aan werkgroepen, het doen van huiskamerbezoeken etc.,  lezen van stukken, verdiepen in onderwerpen en voorbereiding van adviezen
 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • De Cliëntenraad vergadert 1 x per 4 weken, in principe op dinsdag vanaf 15.30 uur.
 • Het lidmaatschap zal naar verwachting tussen ½ en 1 dag per week kosten.

Indien u belangstelling hebt kunt u informatie vragen bij de voorzitter Jan Goorissen per mail (clientenraadvreedenhoff@innoforte-zorg.nl). Mocht u zich kandidaat willen stellen dan ontvangt u een formulier met wat vragen.