ZoekenSluiten
Afbeelding: Innoforte-Logo-Clie¦êntenraad-Oosterwolde

Cliëntenraad Oosterwolde

Zij zijn de cliëntenraad van Oosterwolde:

Mw. H.J. Robben- Reinders, voorzitter

Dhr. T. Pasman

Dhr. G. van Mourik

Mw. L. Kemperman 

Mw. A. de Bos

 

De cliëntenraad is betrokken bij het wel en wee van cliënten  in Oosterwolde en vertegenwoordigen, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De cliëntenraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Zo praat zij bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting. Innoforte hecht aan de inbreng van de cliëntenraad en betrekt deze vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen.

Zes tot acht keer per jaar vergadert de cliëntenraad op de donderdagochtend in aanwezigheid van de Manager Langdurige Zorg en de teamleiders.

Vergaderdata 2023 (Donderdag van 09.30-11.00 en van 11.00-12.30 uur locatie Oosterwolde Velp):

19 januari
23 maart
25 mei
20 juli
14 september
23 november

Wilt u meer weten of zelf toetreden tot de cliëntenraad, neemt u dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad via clientenraadoosterwolde@innoforte-zorg.nl