ZoekenSluiten
Afbeelding: Innoforte-Logo-Clie¦êntenraad-DeBiesdel

Cliëntenraad de Biesdel

De cliëntenraad (CR) is samengesteld uit bewoners, mantelzorgers en/of mensen die zich betrokken voelen bij de bewoners van De Biesdel.
De CR ziet toe op de kwaliteit van de zorg, wonen en welzijn binnen De Biesdel. Het gaat daarbij zowel om de kwaliteit van de verzorging als de kwaliteit van het eten plus van de activiteiten die worden aangeboden. In feite is bij veel acties, die raken aan de omstandigheden van bewoners de cliëntenraad betrokken. Twee maal per jaar wordt er een enquête afgenomen onder de bewoners om de kwaliteit van de zorg te peilen; de CR is betrokken bij zowel de formulering van de vragen hiervan als bij de evaluatie. De CR kan met de locatiemanager in gesprek gaan over verander- of verbeterpunten.
De Cliëntenraad is geen klachtenorgaan, maar kan wel klachten, ideeën en suggesties  verzamelen en zo nodig bespreken met de locatiemanager. Met een individuele klacht kan de bewoner of mantelzorger zich in eerste instantie direct tot de locatiemanager wenden. 
Eén van de leden van de cliëntenraad heeft zitting in de Centrale Cliëntenraad van Innoforte en houdt daar de locatie overstijgende plus de belangen van De Biesdel in de gaten.
 

U kunt de cliëntenraad per mail een vraag stellen, de stukken opvragen of uw belangstelling voor lidmaatschap van de raad kenbaar maken.

clientenraadbiesdel@innoforte-zorg.nl