ZoekenSluiten
Afbeelding: Innoforte-Logo-Centrale-Clie¦êntenraad

Centrale Cliëntenraad Innoforte

De Centrale Cliëntenraad (CCR) functioneert volgens een actief meedenkmodel. De raad ziet zichzelf als een gelijkwaardige (gespreks)partner van de organisatie op het gebied van zorg, welzijn en wonen van cliënten.

Om dit goed te kunnen doen, gaat de CCR met Innoforte de verbinding aan op basis van:

  • (persoonlijk) contact op basis van gelijkwaardigheid en transparantie
  • het serieus nemen van elkaar met respect voor elkaars rol, positie en belangen
  • met respect met elkaar omgaan, waarbij zowel de CCR als Innoforte (mede)zeggenschap beschouwen als waardevol en vanzelfsprekend
  • met vertrouwen elkaar tegemoet treden, wat zorgt voor een constante dialoog in een goede verstandhouding.

De CCR hecht een groot belang aan het welbevinden van de cliënten. Het afstemmen van zorg op wensen en behoeften van de cliënten staat voorop. De CCR geeft een stem aan en komt op voor de belangen van mensen die afhankelijk zijn van zorg van Innoforte. De CCR betrekt de cliënten bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving en zorg- en dienstverlening.

De Centrale Cliëntenraad wordt gevormd door:

De heer H. Razza onafhankelijk voorzitter
Mevrouw L. Schaap CR De Biesdel secretaris
De heer J. Goorissen CR Vreedenhoff lid
De heer E. Lokhorst FR ’t Jagthuis lid
Mevrouw R. Robben - Reinders CR Oosterwolde lid
Mevrouw W. Welmers FR Lorentzhuis lid
     


De Centrale Cliëntenraad Innoforte vergadert gemiddeld 12 maal per jaar, waarvan de helft samen met de Raad van Bestuur.

U kunt de CCR per e-mail een vraag stellen of de agenda’s en goedgekeurde verslagen van de vergaderingen opvragen via centraleclientenraadinnoforte@innoforte-zorg.nl.