ZoekenSluiten
Afbeelding: Innoforte-Logo-Centrale-Clie¦êntenraad

Centrale Cliëntenraad Innoforte

De Centrale Cliëntenraad (CCR) functioneert volgens een "actief meedenkmodel". Ze ziet zichzelf als een gelijkwaardige (gespreks)partner van de organisatie op het gebied van zorg, welzijn en wonen van cliënten.

Om dit goed te kunnen gaat de CCR met Innoforte de verbinding aan op basis van:

  • (persoonlijk) contact op basis van gelijkwaardigheid en transparantie;
  • serieus nemen van elkaar met respect voor elkaars rol, positie en belangen;
  • met respect elkaar bejegenen, waarbij partijen (mede)zeggenschap beschouwen als waardevol en vanzelfsprekend;
  • met vertrouwen elkaar tegemoet treden, resulterend in een constante dialoog in een goede verstandhouding.

De CCR hecht een groot belang aan het welbevinden van de cliënten. Het afstemmen van zorg op wensen en behoeften van de cliënten staat voorop. De CCR geeft een stem aan, en komt op voor, de belangen van mensen die afhankelijk zijn van zorg van Innoforte. De CCR betrekt de cliënten bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving en zorg- en dienstverlening.

De Centrale Cliëntenraad wordt gevormd door:

De heer J. vd Hoeven onafhankelijk voorzitter
Mevrouw E. Schut CR Vreedenhoff secretaris
De heer P. Balkenende CR Zorg Thuis io lid
De heer E. Lokhorst FR ’t Jagthuis lid
Mevrouw R. Robben - Reinders CR Oosterwolde lid
Mevrouw L. Schaap CR De Biesdel lid
Mevrouw W. Welmers FR Lorentzhuis lid


De Centrale Cliëntenraad Innoforte vergadert gemiddeld 12 maal per jaar, waarvan de helft samen met de Raad van Bestuur.

U kunt de CCR per mail een vraag stellen of de agenda’s en goedgekeurde verslagen van de vergaderingen opvragen via centraleclientenraadinnoforte@innoforte-zorg.nl.