ZoekenSluiten
Afbeelding: locatie t Jagthuis

Familieraad 't Jagthuis

‘Met elkaar, management, medewerkers, vrijwilligers én familieraad, maken we ’t Jagthuis tot een huis waar het fijn wonen en leven is.’

De Familieraad van ‘t Jagthuis wordt gevormd door:

Bibian Brugman

 

 • Moeder woont op afd 3
 • Is sinds 2017 lid van de Familieraad

 

Eric Lokhorst

 

 • Moeder woont op afd 4
 • Is sinds 2017 lid van de Familieraad

Voorzitter

Marco Meerdink

 • Moeder woont op afd 1
 • Is sinds 2017 lid van de Familieraad

 

Peter Peltzer

 

 • Schoonmoeder woont op afd 2
 • Is sinds 2014 lid van de Familieraad

 

Marlies de Rijk

 • Schoonmoeder woont op afd 2
 • Is sinds 2014 lid van de Familieraad
 • Moeder woont op afd 9
 • Is sinds 2018 lid van de Familieraad

 

 

Vanuit onze betrokkenheid bij het wel en wee van onze naaste in ’t Jagthuis vertegenwoordigen wij, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen vormt de basis voor de Familieraad. Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Wij praten bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting.

Innoforte hecht aan onze inbreng en betrekt ons vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen. Ook voor de organisatie zijn wij aanspreekpunt.

Om de zes weken vergaderen wij op dinsdagavond. In 2018 zijn de vergaderdata:

Dinsdag 6 februari

Dinsdag 27 maart

Dinsdag 15 mei

Dinsdag 3 juli

Dinsdag 28 augustus

Dinsdag 16 oktober

Dinsdag 11 december

De Familieraad krijgt secretariële ondersteuning. De manager Langdurige zorg, de beide teamleiders en een afgevaardigde van de Centrale Cliëntenraad wonen de vergaderingen bij. Ook nodigen wij regelmatig inhoudelijk deskundigen uit.

Contact: fr-jagthuis@innoforte.info