Afbeelding: locatie t Jagthuis

Familieraad 't Jagthuis

‘Met elkaar, management, medewerkers, vrijwilligers én familieraad, maken we ’t Jagthuis tot een huis waar het fijn wonen en leven is.’

De Familieraad van ‘t Jagthuis wordt gevormd door:

Froukje van Aarle
 • Moeder woont op afd 2
 • Is sinds 2019 lid van de Familieraad
 

Bibian Brugman

 

 • Moeder woont op afd 3
 • Is sinds 2017 lid van de Familieraad

 

Eric Lokhorst

 

 • Moeder woonde op afd 4
 • Is sinds 2017 lid van de Familieraad

Voorzitter

Marco Meerdink

 • Moeder woont op afd 1
 • Is sinds 2017 lid van de Familieraad

 

Peter Peltzer

 

 • Moeder woont op afd 9
 • Is sinds 2018 lid van de Familieraad

 

Marlies de Rijk

 • Schoonmoeder woonde op afd 2
 • Is sinds 2014 lid van de Familieraad

 

 

Vanuit onze betrokkenheid bij het wel en wee van onze naaste in ’t Jagthuis vertegenwoordigen wij, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen vormt de basis voor de Familieraad. Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Wij praten bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting.

Innoforte hecht aan onze inbreng en betrekt ons vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen. Ook voor de organisatie zijn wij aanspreekpunt.

Om de zes weken vergaderen wij op dinsdagavond. Iedere vergadering begint om 18.30 uur. In 2019 zijn de vergaderdata:

29 januari

19 maart

14 mei

9 juli

3 september

29 oktober

3 december

De Familieraad krijgt secretariële ondersteuning. De manager Langdurige zorg, de beide teamleiders en een afgevaardigde van de Centrale Cliëntenraad wonen de vergaderingen bij. Ook nodigen wij regelmatig inhoudelijk deskundigen uit.

Contact: fr-jagthuis@innoforte.info