ZoekenSluiten
Afbeelding: locatie t Jagthuis

Familieraad 't Jagthuis

‘Met elkaar, management, medewerkers, vrijwilligers én familieraad, maken we ’t Jagthuis tot een huis waar het fijn wonen en leven is.’

De Familieraad wordt gevormd door:

Froukje van Aarle
  • Moeder woont op afdeling 2
  • Lid van de Familieraad sinds 2019
 
Eric Lokhorst
  • Moeder woonde op afdeling 4
  • Lid van de Familieraad sinds 2017
Voorzitter
Peter Peltzer
  • Moeder woont op afdeling 9
  • Lid van de Familieraad sinds 2018
 
Mike van den Bragt
  • Moeder woont op afdeling 1
  • Lid van de Familieraad sinds 2020
 
vacature

 

 

 

Vanuit onze betrokkenheid bij het wel en wee van onze naaste in ’t Jagthuis vertegenwoordigen wij, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen vormt de basis voor de Familieraad. Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Wij praten bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting.

Innoforte hecht aan onze inbreng en betrekt ons vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen. Ook voor de organisatie zijn wij aanspreekpunt.

Om de zes weken vergaderen wij op dinsdagavond. Iedere vergadering begint om 18.30 uur. In 2020 zijn de vergaderdata:

28 januari

24 maart

18 mei

7 juli

1 september

27 oktober

1 december

De Familieraad krijgt secretariële ondersteuning. De manager Langdurige zorg, de beide teamleiders en een afgevaardigde van de Centrale Cliëntenraad wonen de vergaderingen bij. Ook nodigen wij regelmatig inhoudelijk deskundigen uit.

Contact: fr-jagthuis@innoforte.info