Familieraad H.A. Lorentzhuis

De familieraad wordt gevormd door:

Dhr. E. van Tongeren

Dhr. J. Hendrikx

Mw. A. Dam

Dhr. D. Smink

U kunt de familieraad per mail een vraag stellen, de stukken opvragen of uw belangstelling voor lidmaatschap van de raad kenbaar maken.

cr-lorentzhuis@innoforte.info