ZoekenSluiten

Cliëntenraad Vreedenhoff

De cliëntenraad wordt gevormd door:

Mevrouw E. Schut (voorzitter)
De heer P.G. Balkenende
Mevrouw Y. Swaen
 

Vergaderingen

De raad vergadert ongeveer 2 keer per maand, waarvan de helft met de directie, over alle zaken die de zorg aan de cliënten raken.
Tijdens deze vergadering komen veel verschillende zaken aan de orde zoals:

 • financiële zaken: de begroting, exploitatieoverzichten, verzuimoverzichten etc.
 • beleidsmatige zaken: nieuwe projecten, grote wijzigingen in de organisatie, bouwzaken etc.
 • cliëntgerelateerde zaken: klachten, wensen, wijze van zorgverlening etc.

Contact

Bewoners, contactpersonen, mantelzorgers en thuiszorgcliënten kunnen met tips en vragen over zaken die het algemeen belang van Vreedenhoff aangaan terecht bij de cliëntenraad.

U kunt de cliëntenraad bereiken via het e-mailadres: clientenraad@vreedenhoff.nl, via een speciale postbus in de gang tegenover de receptie in Vreedenhoff, of telefonisch via 06-53442055.

Kom de cliëntenraad van Vreedenhoff versterken!

De cliëntenraad van Vreedenhoff is per direct op zoek naar nieuwe leden.
Als gevolg van de fusie van Vreedenhoff met Innoforte en de nieuwe Wet op de Cliëntmedezeggenschap zal de cliëntenraad van Vreedenhoff vanaf 1 juli naar alle waarschijnlijkheid gaan functioneren als lokale cliëntenraad. Een lokale cliëntenraad heeft dan advies- of instemmingsrecht m.b.t. zaken die de eigen locatie, dus Vreedenhoff, aangaan. Organisatiebrede zaken zullen dan ter advies of instemming worden voorgelegd aan een Centrale Cliëntenraad waarin ook een vertegenwoordiger van de cliëntenraad van Vreedenhoff zitting heeft.
 
We zoeken een cliënt of mantelzorger die:

 • Affiniteit heeft met de locatie Vreedenhoff
 • Kennis, ervaring of betrokkenheid heeft bij de zorg aan de bewoners van Vreedenhoff
 • In staat is om onderscheid te maken tussen persoonlijk, individueel belang en een breder cliëntbelang
 • Kan samenwerken
 • Beschikt over goede sociale vaardigheden (luisteren verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden)
 • Gemotiveerd is en doorzettingsvermogen heeft
 • Voldoende tijd en energie heeft voor het werk als lid van een lokale cliëntenraad, zoals bijwonen vergadering, deelname aan werkgroepen, het doen van huiskamerbezoeken etc.,  lezen van stukken, verdiepen in onderwerpen en voorbereiding van adviezen
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • De lokale cliëntenraad vergadert 1 x per 4 weken, in principe op woensdag vanaf 16.00 uur.
 • Het lidmaatschap zal naar verwachting tussen ½ en 1 dag per week kosten.

Indien u belangstelling hebt kunt u telefonisch informatie vragen bij de voorzitter Elly Schut (06-53734662) of per mail (clientenraad@vreedenhoff.nl). Mocht u zich kandidaat willen stellen dan ontvangt u een formulier met wat vragen. Naar aanleiding daarvan zult u worden uitgenodigd voor een gesprek.