ZoekenSluiten

Zij zijn de cliëntenraad van Oosterwolde:

Mw. H.J. Robben- Reinders, voorzitter

Dhr. R. Boom

Dhr. H. Hartgers

De cliëntenraad heeft dringend versterking nodig!

De cliëntenraad is betrokken bij het wel en wee van cliënten  in Oosterwolde en vertegenwoordigen, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De cliëntenraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Zo praat zij bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting. Innoforte hecht aan de inbreng van de cliëntenraad en betrekt deze vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen.

Zes tot acht keer per jaar vergadert de cliëntenraad op de donderdagochtend in aanwezigheid van de Manager Langdurige Zorg, de teamleiders en een afgevaardigde van de Centrale Cliëntenraad.

Wilt u meer weten of zelf toetreden tot de cliëntenraad, neemt u dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad via het Secretariaat Langdurige Zorg: secretariaatlangdurigezorg@innoforte.info.

 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Vreedenhoff