ZoekenSluiten

Zij zijn de cliëntenraad van Oosterwolde:

Mw. H.J. Robben- Reinders, voorzitter

Dhr. R. Boom

Dhr. H. Hartgers

Dhr. T. Pasman

Mw. A.C. van Dongen

Dhr. G. van Mourik

 

De cliëntenraad is betrokken bij het wel en wee van cliënten  in Oosterwolde en vertegenwoordigen, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De cliëntenraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Zo praat zij bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting. Innoforte hecht aan de inbreng van de cliëntenraad en betrekt deze vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen.

Zes tot acht keer per jaar vergadert de cliëntenraad op de donderdagochtend in aanwezigheid van de Manager Langdurige Zorg, de teamleiders en een afgevaardigde van de Centrale Cliëntenraad.

Vergaderdata 2020 (tijd 10-12 uur):

donderdag 16 januari
donderdag 19 maart
donderdag 18 mei
donderdag 16 juli
donderdag 24 september
donderdag 26 november

Wilt u meer weten of zelf toetreden tot de cliëntenraad, neemt u dan contact op met de voorzitter van de cliëntenraad via het Secretariaat Langdurige Zorg: secretariaatlangdurigezorg@innoforte.info.