Cliëntenraad H.A. Lorentzhuis

De cliëntenraad wordt gevormd door:

Dhr. E. van Tongeren

Dhr. J. Hendrikx

Dhr. L. Simonse

Dhr. R. Ceelie

Mw. E. Beekhuizen- Mertens

Dhr. H. Ermers

U kunt de cliëntenraad per mail een vraag stellen, de stukken opvragen of uw belangstelling voor lidmaatschap van de raad kenbaar maken.

cr-lorentzhuis@innoforte.info