ZoekenSluiten

De cliëntenraden van Innoforte

De taak van de cliëntenraden is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Innoforte te behartigen. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen geeft daar een wettelijke basis aan.

Iedere locatie heeft een eigen lokale cliëntenraad of een familieraad. De raad overlegt met de managers en/ of teamleiders van de locatie. Hij adviseert hen, gevraagd en ongevraagd, over de gemeenschappelijke zaken die alle cliënten raken. De raad praat bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne en het activiteitenprogramma in de locatie.

Innoforte kent daarnaast een Centrale Cliëntenraad. Deze raad overlegt met de Raad van Bestuur over de hoofdlijnen en geeft, gevraagd en ongevraagd, (verzwaard) advies over onder meer de kwaliteit van zorg, de bejegening van cliënten, benoemingen van managers van Innoforte, het jaarplan en jaarverslag, de begroting en jaarrekening, huisvesting, vaststelling van het Klachtenreglement en voornemens voor de toekomst van de organisatie.

De leden van alle raden denken en praten mee vanuit het belang van de cliënt.

De tevredenheid van cliënten wordt regelmatig getoetst door middel van onafhankelijk onderzoek.

 

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De leden van de lokale raden hebben affiniteit met ouderenzorg en Innoforte. Voor de leden van de lokale raden is het ook van belang dat zij aantoonbaar een relatie met de locatie hebben. Bijvoorbeeld omdat zij er zelf wonen of omdat er een familielid woont. De leden van de Centrale Cliëntenraad hebben uiteraard ook affiniteit met wonen, zorg en welzijn van ouderen. Daarnaast brengen zij specifieke kennis en ervaring in.

Persoonlijke/individuele zaken kunnen cliënten bespreken met hun verzorgende of diens leidinggevende. Voor klachten kunnen cliënten terecht bij de klachtenfunctionaris.