ZoekenSluiten

Algemene Voorwaarden

De relatie tussen iedere cliënt en Innoforte wordt vastgelegd in een overeenkomst tot het aangaan van zorg met of zonder verblijf. De Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van deze overeenkomst. Het zijn schriftelijke afspraken die rechten en plichten over en weer regelen. Deze Algemene Voorwaarden vindt u hieronder terug.

Algemene Voorwaarden Zorg zonder verblijf

Algemene Voorwaarden Zorg met verblijf

In het Privacy reglement hebben wij vastgelegd hoe wij op een zorgvuldige manier omgaan met persoonsgegevens.

Vreedenhoff hanteert het volgende Privacy Statement voor bewoners en cliënten: Privacy Statement Vreedenhoff