ZoekenSluiten

Over Innoforte

Zelfstandigheid en eigen regie zijn belangrijke waarden voor ouderen. Zij weten wat ze willen, wat zij kunnen en wat ze niet meer kunnen. Dát is het uitgangspunt voor ieder gesprek dat wij met (aanstaande) cliënten voeren over hun vraag wat wij voor hen kunnen betekenen. Ons aanbod omvat kortgezegd wonen en zorg:

  • wonen/ verblijf in een appartement in of bij de Biesdel, Oosterwolde, Vreedenhoff, het Lorentzhuis of 't Jagthuis.
  • zorg: zowel thuis als aan de bewoner van één van onze locaties.

In en vanuit onze lokale verankering in wijken en buurten (waaronder onze locaties) ondersteunen wij ouderen om te wonen en leven, zoals zij dat wensen. Wij kijken en luisteren met oprechte aandacht naar wat onze cliënten willen en handelen hiernaar, zonder dat we de regie overnemen. We doen dit zowel in samenspel met familie en vrienden, als in verbinding met andere aanbieders. Wij kennen onze cliënten en onze cliënten kennen ons. Dat draagt bij aan een gelijkwaardig en persoonlijk contact.

Dit hebben we verder uitgewerkt in onze missie, visie en kernwaarden.

Innoforte is HKZ gecertificeerd.