ZoekenSluiten

Zorgorganisaties Arnhem en omgeving hebben begrip voor maatregel kabinet

20-3-2020

De zorgorganisaties in Arnhem en omgeving hebben begrip voor de ingrijpende maatregel die het Kabinet op 19 maart jl. genomen heeft ten aanzien van het sluiten van de verpleeghuizen. In overleg met elkaar hebben zij besloten om alle locaties in Arnhem en omgeving te sluiten met ingang van vrijdag 20 maart om 9.00 uur.

De impact van deze maatregel is enorm, zo stellen de gezamenlijke organisaties. Bewoners, familie, vrienden, allen worden geraakt in hun persoonlijke vrijheid. Ook de medewerkers in de zorg voelen hoe sterk deze maatregel ingrijpt. Toch stellen de bestuurders van deze zorgorganisaties het belang van veiligheid en goede zorg voorop. Zij vinden dat deze uitzonderlijke maatregel nodig is om de levens van de meest kwetsbare ouderen in hun woonomgeving te beschermen. Allen hebben daarnaast ook uitgesproken dat zij per situatie zullen blijven kijken naar de best passende mogelijkheden om het contact tussen bewoners en naasten zo goed mogelijk te faciliteren. Voor familie van de bewoners die in de allerlaatste levensfase zijn gekomen, wordt een uitzondering gemaakt. In dat geval blijft er de mogelijkheid om afscheid te nemen. Deze worden, per zorgorganisatie en/of locatie, overlegd met naasten.

‘Onze zorg gaat 24 uur per dag zeven dagen per week door. Dat kan niet stoppen. Wij zoeken zorgvuldig naar een balans tussen de kwaliteit van zorg en het bestrijden van het coronavirus binnen de landelijke kaders die ons gegeven worden. Over het algemeen ontmoeten wij veel begrip bij bewoners en hun naasten. De grote maatschappelijke waardering voor de inzet van onze medewerkers is daarbij een grote steun’, aldus de bestuurders van Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Innoforte, Insula Dei Huize Kohlmann en Pleyade.

Alle genoemde organisaties geven via hun websites steeds de meest actuele informatie. Om het verlies van het contact met de buitenwereld zoveel mogelijk te compenseren, proberen de medewerkers van genoemde organisaties verschillende activiteiten in te zetten en tips te geven hoe men toch in contact kan blijven met elkaar.