ZoekenSluiten

Zinnenprikkelende beweegtuin bij ’t Jagthuis

31-5-2018

Op donderdag 7 juni a.s. om 14.00 uur opent mevrouw Gea Hofstede, wethouder van de gemeente Rheden, de nieuwe Beweeg- en beleeftuin bij ’t Jagthuis in Velp voor cliënten met dementie die hier wonen.

De Beweeg- en beleeftuin nodigt bewoners en hun bezoek uit om in beweging te komen. Er is een route in de Engelse tuin uitgestippeld langs verschillende spel- en beleefobjecten. Voeldozen, een ‘regenmaker’, een xylofoon, diverse spellen, kijkdozen en een waterornament prikkelen de zintuigen. Voor bewoners is er genoeg om naar te kijken, aan te voelen, te horen, te hijsen of te trekken. ‘Bewegen is goed voor de mens, ook als deze op leeftijd is. We zien echter dat mensen met dementie vaak de natuurlijke prikkel om te bewegen, kwijt raken. Met de Beweeg- en beleeftuin willen we hen nieuwsgierig maken en verleiden om in actie te komen. Bovendien is het ook voor familie en bezoekers leuk om samen met hun naaste met dementie wat te doen. Gesprekken zijn vaak moeizaam maar samen wat ondernemen en plezier maken, creëert contact en nabijheid. Zo worden weer nieuwe herinneringen gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat wij zo bijdragen aan het welzijn van onze bewoners en hun familie!’, aldus Liane de Blij, vakdeskundige Dagbesteding bij Innoforte.

De feestelijke opening wordt extra luister bijgezet met poffertjes en een origineel orgeltje.

Beweegmaatje

Bij Innoforte zijn vrijwilligers die meebewegen met de bewoners altijd welkom. Wie tijd en zin heeft om op mooie (na)zomerse dagen beweegmaatje te zijn, is van harte welkom. Men kan zich aanmelden bij de Vereniging van ’t Jagthuis, Hoofdstraat 1, Velp via het centrale telefoonnummer 026 384 92 92.