ZoekenSluiten

Tegenslag voor het nieuwe Innoforte

11-9-2020

Sinds 1 februari jl. vormt Innoforte een nieuwe organisatie, samen met Vreedenhoff. Beide ‘oude’ stichtingen hebben onlangs ieder hun eigen jaarverslag over 2019 gedeponeerd. Daaruit blijkt dat beide het accent gelegd hebben op het versterken van de kwaliteit van zorg en wonen in de eigen organisaties. Ook is veel energie gestoken in het fusieproces.

Helaas is bij het opmaken van de balans gebleken dat de financiële tekorten van Vreedenhoff groter zijn dan verwacht. Het ‘oude’ Innoforte laat daarentegen een positief bedrijfsresultaat zien. Daardoor kan het ‘nieuwe’ Innoforte het verlies beperken tot drie ton. Op een omzet van 43 miljoen euro is dit verlies te dragen op voorwaarde dat er bijgestuurd wordt. Mede onder leiding van een interim transitiemanager worden inmiddels maatregelen genomen.

Jaarverslag en jaarrekening 2019 Innoforte

Jaarverslag en jaarrekening 2019 Vreedenhoff

Beide jaarverslagen zijn officieel gedeponeerd op www.jaarverslagenzorg.nl