ZoekenSluiten

Open Dagen Innoforte: Maak kennis met kunde

7-3-2017

Op zaterdag 11 maart a.s. houden Oosterwolde, ’t Jagthuis en het Lorentzhuis, alle drie locaties van ouderenzorgorganisatie  Innoforte in Velp, een Open Dag in het kader van de landelijke Week voor Zorg en Welzijn.

Programma Open Dag

  • 10.00 uur tot 14.00 uur ’t Jagthuis. Verpleeghuis ’t Jagthuis laat de initiatieven zien die bewoners, allemaal mensen met dementie, letterlijk in beweging brengen. Zo is de Fietsclub open en wordt de bewegingsrolli gedemonstreerd. De bewegingsrolli is een rollator die verrijkt is met allerlei attributen die het bewegen stimuleren.
  • 12.00 uur tot 14.00 uur H.A.Lorentzhuis. In het Lorentzhuis worden bezoekers langs de belevingsnissen geleid. Dit zijn themahoeken die bij hen oude herinneringen oproepen zoals een bruine kroeg, een winkeltje, een treincoupé en een kapelletje. Medewerkers vertellen ondertussen over de manier waarop zij het welbevinden van cliënten centraal stellen en leggen uit hoe zij hun gedrag aanpassen aan wat goed is voor bewoners. Speciaal voor deze gelegenheid is dementheek het Breinplein geopend. Mantelzorgers die thuis voor iemand met dementie zorgen, kunnen hier boeken over dementie lenen en spelmaterialen, dvd’s en muziek die geschikt zijn voor mensen met dementie. In de Oranjerie kunnen mensen de tovertafel en het fietslabyrinth in werking zien. Ook de beweegtuin is open voor publiek.
  • 15.00 uur tot 17.00 uur Huis van de Buurt Oosterwolde. Bij de Spaanse middag met muziek en tapas kunnen met name de oudere buurtbewoners ervaren wat deelname aan activiteiten in Oosterwolde hen kan brengen. Bij dit soort themamiddagen is ontmoeting tussen cliënten en buren stimulerend voor beide partijen. Oosterwolde is een woonzorgcentrum voor ouderen met een afdeling voor mensen die als gevolg van lichamelijke beperkingen 24-uurszorg nodig hebben. Op 13 maart a.s. is hier bovendien een voorlichtingsmiddag over het effect van beweging op de pijnbeleving van mensen die chronisch pijn lijden. De middag vindt plaats van 14.30 tot 16 uur en toegang is gratis.

Week voor Zorg en Welzijn

De landelijke Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 13 t/m 18 maart 2017. Het thema van de week is ‘Maak kennis met kunde’. Meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. De veertien werkgeversorganisaties die samenwerken in de stichting RegioPlus, organiseren deze week om het imago van de sector te verbeteren en jongeren te motiveren om te kiezen voor een baan en/of opleiding in zorg en welzijn.