ZoekenSluiten

Lustrum voor WandelDrieDaagse

3-6-2019

Vandaag start voor de vijfde keer onze WandelDrieDaagse. We vieren een lustrum! De andere wandeldagen zijn woensdag 5 juni en donderdag 6 juni a.s. Wethouder Sport, M. Budel, haalt de laatste dag de wandelaars feestelijk binnen met gladiolen. Iedereen mag meedoen, deelname is gratis.

‘Dit jaar vieren we trots ons lustrum: voor de vijfde keer wandelt heel Innoforte mee met onze WandelDrieDaagse. Dankzij de medewerking van familie en vrijwilligers uit Velp en omgeving is het een Velpbreed evenement geworden. We hebben ook bewust voor het thema Verbinding gekozen: verbinding met de wijk, met Velp en met Innoforte. De activiteitenbegeleiders hebben speciaal voor de lustrumeditie de routes extra aangekleed. Zo wandelen we de Grote Kerk binnen, zijn er op verschillende plekken mini-happenings in samenwerking met scholen, kinderopvang Puck& Co, een moestuinierder en een kunstproject. Ook blijven we trouw aan het belang dat we aan bewegen hechten: op 20 mei is de fietsestafette gestart in iedere locatie. Bewoners, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers, met z’n allen trappen we de nodige meters weg. Het streven is 1000 km te halen op onze O-bikes en de hand- en voetbikes. Echt iederéén kan meedoen! De eerste wandeldag geven de beweegcoaches van Sportbedrijf Rheden een gezamenlijke warming-up.’ zo vertelt Margot Leenders, teamleider van ‘t Jagthuis enthousiast.

De inschrijving voor deelname is open tot de dag waarop gestart wordt. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om geen drempels voor deelname op te werpen. Deelnemende locaties zijn De Biesdel, het Lorentzhuis, Nieuw Schoonoord, ’t Jagthuis, Oosterwolde, dagactiviteitencentra ’t Prieel en De Serre. Deelnemers starten iedere wandelmiddag vanaf de locatie waar zij (het dichtstbij) wonen en lopen dan allemaal naar het eindpunt van die dag. Er wordt iedere dag gelopen maar de weersomstandigheden kunnen aanpassingen van het programma nodig maken zodat deelname verantwoord blijft. De ontvangende locatie biedt een drankje aan en veel gezelligheid. Daarna wandelen de deelnemers weer terug naar hun beginpunt. De laatste dag, op 6 juni, verzamelen alle deelnemers zich om 14.30 uur bij het muziekeiland aan de Vijverlaan. Daar is een muzikaal intermezzo. Vanaf dit punt lopen deelnemers vervolgens in één lang lint naar ’t Jagthuis, Hoofdstraat 1. Hier worden zij binnen gehaald met gladiolen en een medaille. Voor de deelnemers die voor de vijfde keer meelopen, is dat een bijzondere medaille. In de tuin is het één groot feest, met muziek, hapjes en drankjes.

Vrijwilligers altijd welkom

Innoforte kan altijd vrijwilligers gebruiken die een handje toesteken. Zij duwen rolstoelen, begeleiden de mensen met rollator, bewaken de veiligheid, delen drankjes en bloemen uit en brengen gezelligheid. Ook wie niet iedere dag kan helpen, is welkom. Opgeven graag per e-mail aan: verenigingsleven-jh@innoforte.info.

Dankzij onze sponsors

De WandelDrieDaagse wordt georganiseerd met de belangeloze hulp en/of financiële hulp van buurthuis de Poort, RIBW AVV, adviesbureau Factum, studenten van het Astrum College en scholengemeenschap Guido de Bres die de deelnemers begeleiden, de Grote Kerk, het Aardappelpakhuis, de gemeente Rheden en het Sportbedrijf Rheden. Hulpmiddelenleveranciers Harting Bank en RSR hebben speciaal voor dit wandelevenement een bijdrage geleverd aan rolstoelen voor minder mobiele deelnemers.