ZoekenSluiten

Innoforte en Vreedenhoff zetten volgende stap in fusieproces

20-12-2018

Ondernemingsraden en Cliëntenraden om advies gevraagd

De bestuurders van ouderenzorgorganisaties Innoforte uit Velp en Vreedenhoff uit Arnhem hebben, ieder aan hun eigen Ondernemingsraad en Cliëntenraad, advies gevraagd over hun voorgenomen besluit een Fusie Intentie Overeenkomst aan te gaan. Dit voorgenomen besluit is het resultaat van het onderzoek dat de organisaties samen gedaan hebben naar de meerwaarde van een fusie.

Uit dit onderzoek blijkt dat beide organisaties elkaar kunnen versterken. Samen kunnen zij cliënten meer maatwerk en een breder, gevarieerder aanbod aan zorg en services bieden. Ook vragen de ontwikkelingen in de zorgsector om een bundeling van krachten. Met oog op de toekomst wordt continuïteit van zorg beter gewaarborgd. De ondersteunende afdelingen en processen kunnen beter en minder kwetsbaar worden georganiseerd. Ook verwachten Innoforte en Vreedenhoff samen een beter antwoord te kunnen geven op de groeiende problematiek van een tekort aan geschoold personeel. Voor medewerkers in de zorg ontstaan er bij samengaan meer mogelijkheden om te specialiseren. Beide organisaties delen dezelfde waarden en zijn financieel gezond. Aan het onderzoek hebben medewerkers een belangrijke, inhoudelijke, bijdrage geleverd. Ook de Ondernemingsraden en de Cliëntenraden zijn in het proces betrokken.

Mede afhankelijk van de advisering door de adviesorganen zal deze overeenkomst per maart 2019 worden aangegaan.