ZoekenSluiten

Innoforte en Vreedenhoff ondertekenen fusie intentieovereenkomst

12-4-2019

Op woensdag 10 april hebben Christel Welling (Raad van Bestuur stichting Innoforte)en Wout Oldhoff (Raad van Bestuur Vreedenhoff) een fusie intentieovereenkomst ondertekend.

Ouderenzorgorganisatie Innoforte uit Velp en Woon-, zorg- en activiteitencentrum Vreedenhoff uit Arnhem spreken hiermee de wens uit om in de nabije toekomst te komen tot een fusie. Het ondertekenen van de fusie intentieovereenkomst is de eerste officiële stap in dit proces.
De ondernemingsraden en de (centrale) cliëntenraden van beide organisaties hadden eerder al een positief advies gegeven over het aangaan van de fusie intentieovereenkomst.

In de afgelopen maanden hebben de organisaties onderzocht wat de meerwaarde van een fusie voor cliënten zou zijn. Hieruit is gebleken dat beide organisaties elkaar kunnen versterken. Bewoners/cliënten kan meer maatwerk en een breder, gevarieerder aanbod aan zorg en services geboden worden. Ook vragen de ontwikkelingen in de zorgsector om een bundeling van krachten.

De intentie is om met ingang van 1 januari 2020 één organisatie te zijn.