ZoekenSluiten

Innoforte en Vreedenhoff gefuseerd

30-1-2020

Op 1 februari a.s. fuseren de stichtingen Innoforte en Vreedenhoff tot één stichting voor ouderenzorg. De Raad van Bestuur wordt gevormd door mevrouw W. (Miep) van Es, voorzitter, en de heer W. (Wout) Oldhoff. De nieuwe stichting omvat thuiszorg (verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp), dagbesteding, intramurale zorg in de locaties in Velp (Oosterwolde, De Biesdel, Lorentzhuis en ’t Jagthuis) en in Arnhem (Vreedenhoff/ Nijenstede) en verhuur van woningen (Biesdel, Nijenstede en vanaf juni 2020 Lorentzhof (Velp)).

‘Cliënten en bewoners krijgen op 1 februari de zorg van dezelfde, vertrouwde gezichten, zij blijven wonen waar ze wonen, in locaties die allemaal hun eigen sfeer en identiteit hebben. Dus nee, zij merken niet direct iets van deze fusie. De grotere schaal biedt ons meer mogelijkheden om onze dienstverlening ook op termijn op een kwalitatief goed niveau te houden. We weten dat de vraag naar zorg en ondersteuning verandert. Ouderen wonen langer thuis en wij willen onze deskundigheid inzetten om hen zo lang en zo goed mogelijk zelfredzaam te houden. En als zelfstandig wonen niet meer gaat, komen ze met een zwaardere zorgvraag bij ons binnen en willen wij ze in onze locaties goede, flexibele zorg bieden die de eigen regie van ouderen en hun naasten in ere houdt. Medewerkers kunnen zich meer specialiseren. Voor de medewerkers die nu de zorg ingaan, is dat een belangrijke factor. Persoonlijke ontwikkeling en groeimogelijkheden in je vak, maken voor hen het verschil: kiezen ze voor ons als werkgever of voor de concullega? We spreken ze aan in hun kracht, geven de ruimte en zorgen ervoor dat zij de power houden om dit toch best zware werk met plezier te blijven doen. En gelukkig zijn de kwetsbare eenpersoonsfuncties die in de ondersteunende diensten werken, verleden tijd.

We zijn en blijven een organisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor ons is het een vanzelfsprekendheid om onze rol in verbinding met andere organisaties vorm te geven. We blijven actief de samenwerking opzoeken met onze ketenpartners, collega-zorgorganisaties, gemeenten en anderen,’ aldus de beide bestuurders.