ZoekenSluiten

Gezonde leefstijl belangrijk voor mantelzorgers

29-6-2016

Op 24 mei a.s. ontvangen de eerste medewerkers van thuiszorgorganisatie Groot Gelre en ouderenzorgorganisatie Innoforte het certificaat Huishoudelijke Dagelijkse Ondersteuning (HDO). Zij bieden thuiszorgcliënten een steuntje in de rug om hun huishouden zelf weer te organiseren.
 
Cliënten met sociaal psychische, dementiële en/of psychiatrische klachten blijven tegenwoordig langer zelfstandig thuis wonen. Vaak krijgen zij huishoudelijke hulp via de thuiszorg. Met individuele ondersteuning erbij, worden zij gestimuleerd om zelf de regie over hun eigen huishouding te nemen. Daarvoor is Huishoudelijke Dagelijkse Ondersteuning als product ontwikkeld: een mix van huishoudelijke hulp en lichte vormen van niet-medische begeleiding zoals de organisatie en administratie van het huishouden en de opvang en begeleiding van kinderen. Een bijkomend voordeel voor cliënten is dat er minder verschillende hulpverleners over de vloer komen door huishoudelijke hulp en ondersteuning gecombineerd aan te bieden.

Met ingang van 1 januari jl. kunnen inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal een indicatie 
Huishoudelijke Dagelijkse Ondersteuning aanvragen. Ook gezinnen met een complexe problematiek kunnen hiervan gebruik maken.
 
Om medewerkers in staat te stellen deze ondersteuning te bieden, hebben Thuiszorg Groot Gelre en Innoforte Zorg aan Huis een bijscholing ontwikkeld van drie dagen. De deelnemers zijn nu beter toegerust om in te schatten welke hulpvragen aan de orde zijn, of zij deze kunnen beantwoorden en om eventueel door te schakelen naar meer gespecialiseerde hulpverlening. ‘Met Huishoudelijke Dagelijkse Ondersteuning bieden we meer tijd en meer kwaliteit. We bieden een steuntje in de rug zodat mensen hun huishouden zelf weer op kunnen pakken,’ aldus Frans Biemans, manager Extramurale Zorg van Innoforte.