ZoekenSluiten

Bewoners Oosterwolde nemen mooiste voorwerp mee in Spraakwater

21-11-2018

‘Welk voorwerp is u zo dierbaar dat u het al uw hele leven bij u draagt, waar u ook woont?’ Met dat voorwerp zijn tien bewoners van Oosterwolde, woonzorgcentrum voor ouderen van Innoforte in Velp, op de foto gegaan. De portretten zijn samengebracht in een prachtige, ontroerende tentoonstelling in het huis, die vanaf 25 november a.s. voor iedereen te zien is.

Spraakwater is een verhalend fotoproject van Innoforte in samenwerking met Riënne Wopereis van Fotografiënne. In kleine gespreksgroepjes zijn bewoners van Oosterwolde uitgenodigd hun verhaal te vertellen bij het voorwerp dat zij al hun hele leven lang koesteren. Dat heeft mooie, leuke, grappige en soms ontroerende verhalen gegeven. Door de mensen, hun verhalen die zijn opgeschreven en hun voorwerpen, op artistieke wijze in beeld te brengen, worden bezoekers van de tentoonstelling op hun beurt weer gestimuleerd om hun verhaal te delen.

‘Ouderen, en onze bewoners zijn daar geen uitzondering op, hebben een lang en rijk leven achter zich. Zij kunnen prachtig vertellen maar die verhalen moeten wel ontsloten worden. Zij komen niet uit zichzelf ‘los’, hebben de neiging om niet op te willen vallen en om bescheiden op de achtergrond te blijven. Wij zagen de kracht van dit initiatief van de fotografe: professionele fotografie, gekoppeld aan gesprekken die mensen verleidt om elkaar op een persoonlijk manier te ontmoeten. Enthousiaste vrijwilligers hebben geholpen in de gespreksgroepjes en met het optekenen van de verhalen. Ontmoeting, verbinding en uitwisseling, daar draait het om in Spraakwater. We willen het stokje dan ook graag overdragen aan andere Innoforte-locaties.‘ zo licht Jacqueline Klopman, als activiteitenbegeleider de drijvende kracht achter dit project, toe.