ZoekenSluiten

Bestuurder Christel Welling vertrekt

10-5-2019

De Raad van Toezicht laat weten dat Christel Welling, bestuurder van Innoforte, heeft besloten om per 1 augustus a.s. Innoforte te verlaten en als bestuurder bij de Stichting Markenheem haar carrière voort te zetten:

Mevrouw Welling is nu ruim 15 jaar verbonden aan Innoforte, waarvan bijna 10 jaar als bestuurder. Met haar vertrek nemen wij afscheid van een bekwaam bestuurder. Onder haar bezielende leiding heeft zij Innoforte opgebouwd tot een open, krachtige en innoverende zorgorganisatie waar het belang van de ouder wordende mens een centrale plaats heeft gekregen in het doen en denken van ons allen. Hiermee heeft zij Innoforte in de gemeente Rheden en omstreken op de kaart gezet. Ook heeft zij Innoforte voorbereid op de dynamiek van de toekomst door er voor te zorgen dat de huidige kwaliteit van zorgverlening goed geborgd is en verder uitgebouwd kan worden. Hiertoe is onlangs de fusie intentie overeenkomst ondertekend om op korte termijn tot een bestuurlijke fusie met Vreedenhoff te komen.

Voor mevrouw Welling is hiermee de tijd gekomen een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Als Raad van Toezicht betreuren wij haar besluit maar uiteraard respecteren wij haar keuze. Wij danken haar voor haar inzet voor Innoforte en wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie.

Over haar opvolging en afscheid volgt nog nadere informatie.