ZoekenSluiten

Zorg aan Huis thuiszorg

Van huishoudelijke hulp tot specialistische verzorging: alles kan. Innoforte Zorg aan Huis kan u thuis alle gewenste zorg, hulp en/ of begeleiding bieden die u wilt. Wij hebben momenteel geen wachttijden.

Dit zijn onze mogelijkheden:

 • Huishoudelijke hulp
 • Hulpmiddelen
 • Personenalarmering
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Specialistische verpleging
 • Behandeling thuis van ouderdomsgerelateerde ziekten
 • Casemanagement Zorg/ Dementie.

In overleg met de wijkverpleegkundige stelt u uw eigen zorgpakket samen. Zij bespreekt met u uw hulpvraag, wat u zelf kunt doen (eventueel met hulp van familie en vrienden) en wat u extra nodig heeft. De hulp wordt verleend door vaste teams van vertrouwde gezichten. Dankzij onze samenwerking met Thuiszorg Groot Gelre en Insula Dei Huize Kohlmann kunnen wij complete thuiszorg bieden.

Indicatie

 • via de zorgverzekering worden verpleging en verzorging vergoed. U betaalt geen eigen bijdrage. De wijkverpleegkundige mag de indicatie stellen.
 • via de Wet langdurige zorg wordt langdurige intensieve verpleging en/ of verzorging ook thuis vergoed. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg stelt hier de indicatie voor. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
 • Lukt het u niet meer het huishouden zelfstandig of met hulp uit uw directe omgeving te doen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Wmo indicatie. U kunt voor deze aanvraag terecht bij uw gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens of u wel/niet in aanmerking komt voor ondersteuning.

Bij het Sociaal Meldpunt van de gemeente Rheden kunt u terecht voor vragen over ondersteuning bij het huishouden of dagbesteding: sociaalmeldpunt@rheden.nl

Bent u inwoner van de gemeente Arnhem, dan ondersteunen de sociale wijkteams u bij deze aanvraag: www.wijkteamsarnhem.nl

Er geldt een eigen bijdrage voor de huishoudelijke zorg via de Wmo van €19,00 per maand. Dit is wettelijk vastgesteld. Voor informatie over de eigen bijdrage voor dagbesteding kunt u terecht bij www.hetcak.nl

Particulier

Komt u niet voor een indicatie in aanmerking maar wilt u toch hulp? Of wilt u meer hulp dan mogelijk is volgens de indicatie? Dan kunt u bij Innoforte (extra) particuliere dienstverlening inkopen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.